Krštenje u Duhu

Krštenje u Duhu

Isus dotiče duše sve svoje djece na različite načine. Kroz molitvu, Riječ, pomazane sluge svojom Ljubavlju privlači svoju djecu sebi ne bi li ih oslobodio od ropstva grijeha i obnovio sve oštećeno u njima.

Tu Isusovu Ljubav je osjetila i Petra. Petra je patila od psihičkih tlačenja zlih duhova koji su uzrokovali razne bolesti u njenom tijelu. U takvom stanju dolazila je na seminar apostola Lorensa Novosela u Zagrebu.

Nakon seminara apostol se molio za prisutne. Kada se pomolio za Petru, ona je primila oslobođenje od tlačenja i iscjeljenje cijelog tijela. Po molitvi se ispunila Duhom, doživjela je snažnu silu Isusa Krista koja joj je potvrdila istinitost Isusove Riječi i osjetila je da je primila iscjeljenje od svih bolesti.

Kako je zapravo Petra taj doticaj doživjela te sve detalje o njezinom svjedočanstvu poslušajte ovdje.

images1