Iscjeljenje istegnute ruke

Hits: 115

Isus uvijek djeluje kada ga zatražimo za pomoć. Tako Ga je i Marina zatražila pomoć za svoju četverogodišnju kćer kojoj se prilikom nezgode istegnula ruka u ramenu. Prema Marininim riječima, kada bi prije istegnula ruku, bol bi trajala po nekoliko dana te ne bi niti dobro spavale.

Marina se okrenula Isusu u tom trenutku i pomolila se za njenu ruku. Nekoliko sati je ispovijedala vjeru za svoju kćer i ohrabrivala ju da Isus radi na ruci, dok bol naposljetku nije potpuno nestala. Bol koja traje nekoliko dana, nestala je u par sati. Hvala ti Isuse!

Sve detalje o svjedočanstvu možete poslušati ovdje.    

images1