'Hoću!' (Matej 8:3)

'Hoću!' (Matej 8:3)

Ekipica moja draga i mila, radosti moja pre-velika pred Drugim Dolaskom Isusa Krista na stvaranje Novog neba i Nove Zemlje (Otkrovenje 21:1), jutro vam želim ovdje sa Bijenika, kako ste mi vi danas, ste orni za 'sveti boj'?! 

Nastavljamo sa našom temom i to uz korištenje vrlo korisnih za našu 'stvar' primjedbi kako ih daje moja oboljela prijateljica (naravno uz molitvu da će njoj prvoj ove protu-primjedbe donijeti koristi i konačno potpuno ozdravljenje!), koja je u zadnjem odgovoru napisala:

'I da napokon zaključimo pitanje u vezi mojih bolesti- naravno da bi voljela biti potpuno zdrava, ali ja znam da to Gospodin zna. Tako da me može iscijeliti kad god hoće, bilo koji tren. Ja sam u tom iščekivanju. Predajem se u Njegovu volju.'

No, razložimo ovu misao na značenja koja sadrži, dakle, ovdje je rečeno da: 

1. Ona želi iscjeljenje

2. Da vjeruje da je Bog MOŽE iscjeliti

3. Ali da On to NEĆE (još) tj. da Njemu (za sada, što je već prilično dug period) odgovara da je ona bolesna

4. Da se ona predaje Njegovoj volji ... 

 

Read more: 'Hoću!' (Matej 8:3)

Bolest (invaliditet) - Božji blagoslov ili prokletstvo?!

Bolest (invaliditet) - Božji blagoslov ili prokletstvo?!

 

'Zato se pojavi Sin Božji: da razori djela đavolska.'  1 Ivanova 3:8

 

 

Ekipica moja draga i mila, radosti moja pre-velika u ove Posljednje Dane kada se Ljubav ohladila i kada je čovjek čovjeku vuk, namjesto brat (Matej 24:12), jutro vam želim sa Bijenika, kako ste mi vi ustali danas, ste vredni?! 

Već spomenuta prijateljica sa 'posebnim potrebama' kako bi to rekla naša T., kada smo razgovarali o njezinom stanju za koje ona zna da nije 'normalno', tj. ona priznaje da je bolesna, a kao odbranu svoje 'pozicije', pozvala se na činjenicu da su 'i mnogi Katolički sveci bili bolesni' što implicira, ako uzmemo u obzir tradiciju Katoličke Crkve, da je bolest Božji blagoslov i da se kao takva treba ponizno trpjeti, što dalje implicira, da treba biti bolestan do kraja života te tako umrijeti.

 

Što napraviti kada se takav 'pogled na stvar' pojavi pred vama ... postavlja se naravno pitanje samo od sebe?! 

Čini se najbolje okrenuti se ka vrhovnom autoritetu, znači Svetom Pismu, te najprije vidjeti kako Bog, Čija je to Riječ, Bog Koji nikada ne laže 
(Titu 1:2), tj. Čija Riječ je Istina (Ivan 17:17), Bog Koji nas svih poziva kroz Apostola Pavla da 'ne budemo lakomisleni nego da spoznamo koja je Njegova volja i da to izabiremo' (Efežanima 5:10, 17), dakle da pogledamo Kako On gleda na bolest, tj. kako je tamo naziva i karakterizira.

Read more: Bolest (invaliditet) - Božji blagoslov ili prokletstvo?!

Sozo

Sozo

(σωζω = spašen, iscjeljen, izbavljen)

 

 

'Kradljivac (Sotona) dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi. Ja (Isus Krist) dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju." "Ja Sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce.'

Ivan 10:10, 11

 


Dragi braćo i sestre u Kristu Isusu, evo ga predstavljam mali 'priručnik' glede Božanskog ISCJELJENJA te vjere potrebne da bi to Božansko iscjeljenje primili i naknadno za dovođenje tog iscjeljenja do punine te očuvanje tog iscjeljenja jednom kada je ono primljeno nakon molitve vjere.

'I ovo je pouzdanje koje imamo u Njega (Isusa Krista): ako BILO ŠTO molimo po volji Njegovoj, uslišava nas.'   1 Ivanova 5:14

 

(Dakle, da bi mi tražili od Njega zdravlje, mi moramo najprije znati da jest Njegova volja da ozdravimo, a da to JEST Njegova volja vidi se najprije po onome što u Starom Zavjetu piše na tu temu, kao recimo:

 

"Budeš li zdušno slušao glas Gospoda, Boga svoga, vršeći što je pravo u Njegovim očima; budeš li pružao svoje uho Njegovim zapovijedima i držao Njegove zakone, nikakvih bolesti koje Sam dopustio da snađu Egipćane na vas neću puštati. Jer Ja Sam Gospod Koji dajem zdravlje (ili 'Koji te iscjeljujem', 'tvoj Doktor')." Izlazak 15:26

 

Moraš služiti JEDINO Gospodu, Bogu svome, pa ću blagoslivati tvoj kruh i tvoju vodu i uklanjati od tebe bolest. U tvojoj zemlji neće biti pometkinje; Ja ću učiniti punim broj tvojih dana.'            Izlazak 23:25,26

Read more: Sozo