Budeš li..?!

'Budeš li...?!'

(Siječanj 23, 2012)

"Budeš li (uvjet) zdušno slušao glas Gospoda, Boga svoga, vršeći što je pravo u Njegovim očima; budeš li pružao svoje uho Njegovim zapovijedima i držao Njegove zakone, nikakvih bolesti  koje Sam dopustio da snađu Egipćane na vas neću puštati. Jer Ja Sam Gospod Koji dajem zdravlje (ili 'Koji te iscjeljujem', 'tvoj Doktor')."

Izlazak 15:26Ekipica moja draga i mila, radosti moja pre-velika pred Drugim Dolaskom Isusa Krista u velikoj moći i slavi 
(Matej 24:30), jutro vam želim ovdje sa Bijenika i da po Njegovu imenu budete zdravi i u svemu dobro (3 Ivanova 1:2)

No, nastavljamo sa našom temom, dakle, recimo da se je bolestan tj. potrebiti čovjek doista potrudio i pročitao iz Svetog Pisma sve ono što je od strane našeg Boga i Oca tamo objavljeno glede Njegove volje za nas po pitanju iscjeljenja (ja sam se potrudio to sakupiti i sažeti u učenje 'Sozo', vidi str. 86, odakle sam radi vaših potreba izvadio one dijelove koji se tiču Njegove volje za naše zdravlje i ubacio ih u propovijed pod nazivom 'Hoću!'), i recimo da je 'slušanjem' te Poruke u njemu nestala bilo kakva sumnja po pitanju toga da li je ili ne Božja volja da on bude iscjeljen (Rimljanima 10:17), tj. uzmimo u obzir da je on sada  u svom srcu doista bez ikakve sumnje da je bolest od Sotone i da ga njegov Otac želi osloboditi od nje, tj. učiniti zdravim, poradi čega je i 'sišao' u Isusu Kristu da bi uništio 'djela đavlova' (1 Ivanova 3:8), tj. ozdravio SVE koji Mu priđu (što se, kako smo već više puta rekli, može vrlo lako uočiti od strane svake iole racionalne osobe samo ako se pogleda Njegovo djelovanje 'prije' Isusa, znači među Židovima, zatim 'u' Isusu, tijekom tri-i-po-godišnje Njegove aktivne službe, i 'kroz Isusa' a u vjernicima nakon Kristova uznešenja pa sve do dana današnjega = T.L.Osborn), postavlja se pitanje 'pa što je onda sljedeći korak kojeg mora napraviti takva jedna potrebita (za iscjeljenjem) duša?! 

Odgovor na to pitanje, i ujedno druga stepenica ka ozdravljenju, jeste: 'On mora biti (na čistu da li je) po-miren sa Bogom, tj. (da li je)opravdan pred Bogom (da li je očišćen od grijeha, budući je grijeh uzrokom bolesti), ili još, da li se ubraja u Božju obitelj (da li je oslobođen od Sotone), tj. da li je Spašen i Iskupljen i time da li je Duh Božji sada 'nastanjen' u njemu!

Rečenica koju vam ovdje odmah ubacujem, a meni osobno je jedno pravo malo čudo (prekrasno obećanje!), jeste ona iz Rimljana 8:11 gdje kaže:

'Ako  li Duh Onoga Koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj Koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu Svome koji prebiva u vama.' - obratite naravno pažnju na uvjet, 'Ako'?!

Drugim i više praktično primjenjivim riječima, 'Ako mi primimo Duha Božjega kroz Isusa Krista, jer drugog načina za primanje tog Duha NEMA I NEĆE GA NIKADA BITI, tj. ako smo došli pod Križ u spoznaji što se tamo dogodilo i zašto, i što to znači za nas i kako to sve prisvojiti i iskoristiti, te u vjeri i po vjeri u Isusov čin Spasenja i Iskupljenja primili očišćenje od grijeha, Duh Božji, ili Sam Bog Koji je Duh  (Ivan 4:24), Koji prije nije mogao prebivati u nama radi toga što smo bili robovi grijeha, tj. Sotone, tj. zato što smo SVOJEVOLJNO imali drugog Gospodara, sada može nanovo kroz Krista biti prisutan u nama, tj. ispuniti našu dušu, koja postaje Njegov hram (1 Korinćanima 3:16, 17; 2 Korinćanima 6:16), i kada On tamo počne uređivati Svoje 'prebivalište', jedna od prvih stvari koje će On početi raditi, jeste ozdravljivanje ili iscjeljenje, ili ako hoćete, 'oživljavanje naših tijela'.

Iz toga razloga Isus Krist se ne naziva jedino Spasiteljem duše, već također i 'Spasiteljem tijela' (Efežanima 5:23).

U 2 Korinćanima 4:11 će još reći, 'kako će se tada život Božji, Kristov život', 'zoe' na Grčkom, 'očitovati u našem smrtnom tijelu', što prema iskustvima najvećeg od svih Evanđelista i Kristovih Apostola ikada, T.L.Osborna, i onog koji je kako smo već rekli vidio na svoje oči, a kroz njegovo propovijedanje Radosne Vijesti, najviše iscjeljenja od ikojeg živog ili mrtvog čovjeka od povijesti naše civilizacije, znači da će taj Božji Život (zoe) početi automatski ostvarivati sozo, tj. izbavljenje od zloduha i time iscjeljenje od bolesti njima uzrokovanim, što se na van onda primjeti ili kao trenutno čudo, ili pak kao nešto sporije tj. postepeno iscjeljenje. 

U prvom slučaju, znači kada govorimo o Djelovanju Božanskog Duha zvanom 'čudo' 
(1 Korinćanima 12:10), kako sam popratio sada već nakon 3-mjesečnog pomnog preslušavanja života i djela T.L.Osborna, to znači da će čovjeku odmah na licu mjesta izrasti oči, ako ih nije bilo u očnim dupljama, ili izvađeni organ, ili pak kost ako je nije bilo, to još znači da će paralizirani čovjek ustati, hromom će izrasti noga, slijepi će progledati a gluhi nanovo čuti, i još, da će čovjek smjesta ozdraviti od tuberkuloze, od raka ili AIDS-a, baš kao i u doba Isusa kad je Božji Duh 'koji se nikad ne mijenja' (Malahija 3:6), ista ta đuda činio kroz Isusa Nazarećanina.

U drugom slučaju, kada govorimo o Djelovanju Božanskog Duha koji se naziva 'iscjeljenje' 
(1 Korinćanima 12:9), vidljivi znaci ozdravljenja kojeg je čovjek primio nakon što je uzvjerovao i pozvao Isusa Krista u srce kao Spasitelja i Iscjelitelja, jave se nakon izvjesnog vremena, nekad je to par dana, nekad je to i mjesec-dva, već zavisno (kako ja procjenjujem) o tome kakva je i kolika čovjekova vjera!

***


'I, da li je to sve?!', pitat će se zainteresirana i potrebita duša, tj. 'da li je to sve što se na ovoj stepenici ka iscjeljenju očekuje od mene?! Da li je jedino što se od mene očekuje da s vjerom prihvatim Isusa Krista za svog Spasitelja i Iscjelitelja?!'

Odgovor je, 'ne'! Naime, ono što je važno kada dolazimo pod Križ jeste da mi Isusa Krista učinimo i Gospodarem našeg cijelog života, svih naših osjećaja i svih naših misli, tj. podlažemo Mu i našu dušu i tijelo, što će reći, OBAVEZUJEMO se da ćemo ubuduće živjeti u skladu sa Njegovom Riječju i prema Njegovom naj-svetijem Primjeru, a to dalje znači da ćemo živjeti u skladu sa Njegovim Zapovijedima Ljubavi prema Bogu i bližnjemu, ili još, to dalje znači da više nećemo živjeti kao pogani u požudama tijela ili u idolopoklonstvu, budući je i jedno i drugo od Sotone sa kojim ne može biti kompromisa ako pripadamo Isusu Kristu, ili kako kaže Apostol u 1 Korinćanima 10:

20 Naprotiv, da pogani vrazima  žrtvuju, ne Bogu. A neću da budete zajedničari vražji. 
21 Ne možete piti čašu Gospodnju i čašu vražju. Ne možete biti sudionici stola Gospodnjega i stola vražjega. 

Drugim riječima, čovjek koji daje 'prinose' za Mariju, za svece, koji njima upućuje molitve, misli i dalje od njih tražiti zaštitu i pomoć, koji je stoga kao 'poganin' ili ne-poznaje-istinskog-Boga (ne živi u Istinskom Bogu niti ovaj u njemu; 1 Ivanova 5:20, 21), ne može naravno očekivati ovaj blagoslov iscjeljenja, mislim da je to vrlo lako razumljivo.

Isto tako, ako čovjek nije odlučio sasvim prekinuti sa starim načinom života u tijelu, u požudama i strastima, sa ovim svijetom koji je područje Sotone (1 Ivanova 5:19), tj. ako misli sjediti na dva stolca (Matej 6:24), on također, lako je razumljivo, nije kvalificiran za primiti ovaj blagoslov od Boga kroz Krista, štoviše, on po putu 'kroz pustinju' vrlo lako može proćerdati svoje spasenje i propasti baš kao i narod Izraela na što nas krasno upućuje pouka iz povijesti kako čitamo u 1 Korinćanima 10-do kraja... jer vjera da nas je Krist spasio, bez sukladnog života po Njegovoj Riječi, je skroz mrtva i ne samo da neće donijeti obećane blagoslove (ili, ako ih i donese, oni će otići, tj. čovjek će izgubiti iscjeljenje), nego niti spasenje duši (Jakovljeva 2:14-26; Matej 7:21-27; Matej 25:31-46)

Kako ja osobno vidim ovu stvar, baš je ovo uzrokom da li će netko primiti blagoslov Božanskog iscjeljenja koji je uključen u Okajničku Zastupničku žrtvu Isusa na Križu, i još, koliko će ga brzo primiti, prema sljedećim uputama iz Svetog Pisma:

'Nemoj se klanjati njihovim kumirima niti im iskazuj štovanje; ne postupaj kako oni rade nego njihove kumire poruši i stupove im porazbijaj. Iskazujte štovanje (ili 'Budete li služili' - uvjet!) Gospodu, Bogu svome (Isusu Kristu), pa ću blagoslivati tvoj kruh i tvoju vodu i uklanjati od tebe bolest. U tvojoj zemlji neće biti pometkinje;  Ja ću učiniti punim broj tvojih dana.'   

Izlazak 23:24, 25


Ne možete očekivati da vas Isus Krist oslobodi od Sotone, i ozdravi od bolesti kojoj je ovaj uzrok, ako vi sami tom Sotoni dajete pravo da ostane u vašoj duši i tijelu kroz idolopoklonstvo 
(štovanje drugih bogova, recimo Marije, svetaca itd.) i seksualni nemoral (1 Korinćanima 6:12-20), ili pak pohlepno jurcanje za bogatstvom.

***

Ako hoćete primiti od Njega obećane blagoslove, tj. ako hoćete da On bude vaš 'Iscjelitelj' kako je obećao, vi nigdje ne smijete kršiti Prvu Zapovijed Božju (vidi uvodni citat), a ona uči (Marko 12:29, 30) da morate imati JEDNOG JEDINOG BOGA, i to Isusa Krista, i onda, da Njega JEDINOG morate ljubiti svom dušom, svim srcem, svim umom i svim silama tijela svoga, to je prvi uvjet i najvažniji uvjet.

Tek onima 'koji ljube Gospoda', obećano je izbavljenje (Psalam 91:14)

F.F.Bosworth kaže:

'Nije primjerno tražiti Njegovo milosrđe dok odbacujemo Njegovu volju.... Nemoguće je primiti i odbaciti Božanske blagoslove u isto vrijeme. Bog čeka da kaže Sotoni i bolesti što je On rekao Faraonu, 'Pusti Moj narod da Mi može služiti (iskazivati štovanje)' (Izlazak 7:16).' 

'Krist, Iscjelitelj - 5'

Dakle, ako mi tražimo ozdravljenje od Gospoda, naš prvi razlog treba biti ne-osobne prirode, već da bi Mu mogli što bolje služiti, tj. da bi bili sposobni za svako dobro djelo (2 Korinćanima 9:8; 2 Timoteju 2:21; 3:17)'Mi moramo žudjeti naše zdravlje Bogu u slavu.' 'Krist, Iscjelitelj - 5'

***

Ponovljeni Zakon 28 je jako važno poglavlje u Svetom Pismu budući ukazuje na to koje si sve nezgode, tj. prokletstva, čovjek može navrći na leđa ako živi Bogu-protivnim životom, tj. ako krši Božje Zapovijedi, a među tim prokletstvima su nabrojene mnoge bolesti, no na kraju je dodano 'i svaka druga bolest koja nije uključena u taj popis' (Ponovljeni Zakon 28:61).

E sad, Pismo kaže u Galaćanima 3:13, 14 da nas je Isus Krist oslobodio od prokletstava tog Zakona, tj. od tih loših posljedica, što će reći i od svih bolesti, no to za nas postaje učinkovito jedino ako mi 'imamo' tog Krista, i to u svoj stvarnosti a ne samo u umu ili na papiru, jer tada pak ne možemo očekivati obećane blagoslove, što mi se čini sasvim logično i lako za razumjeti.

F.F.Bosworth ovdje krasno ukazuje na pogrešan stav spram ove stvarnosti:

'Prokletstvo, uključujući različite bolesti nabrojene u Ponovljenom Zakonu 28 (bolest je naravno uključena u prokletstvo, i stoga je stvarno zanimljivo kako recimo mnogi Katolici 'uživaju' biti ‘prokleti’ i misle kako na taj način daju slavu Bogu Koji ih je došao osloboditi od prokletstva i za to skupo, skupo platio na Križu smrću Svoga Sina Isusa!), je snašlo ljude jer nisu služili Bogu u radosti i veselju srca (nisu vršili od srca Njegove Zapovijedi!). Stanje srca koje je bilo odgovorno za dolazak tih bolesti spomenutih u tom poglavlju nije ispravno stanje za njihovo otklanjanje. Drugim riječima, stanje koje je bilo odgovorno za prokletstvo u to vrijeme nje stanje srca u kojem dolazimo k Njemu za otklanjanje prokletstva u naše vrijeme.'  

'Krist, Iscjelitelj - 5'

Samo onima 'čija je Gospod sva radost, On će ispuniti želje njihova srca.' 

Psalam 37:4

***

Uzmimo još ono što je rečeno u Ivanu 15:1-17 i onda to prenesimo na naš slučaj bolesti, dakle 'ako mi mislimo od Krista, koji je Istinski trs u kojem je i kroz Kojeg Božanski život (zoe) i kroz taj život Božansko iscjeljenje za nas loze (sozo), primiti bilo što, mi ne smijemo biti otcijepljeni od Njega, jer takvi ne možemo očekivati da se Njegov život očituje u nama tj. da Njegov Duh oživi naša smrtna tijela. Da bi mi mogli primiti od Njega blagoslove koji neprestano 'teku' iz Njega, mi, baš kao i loze, moramo biti srasli sa trsom, što će reći, mi moramo biti sjedinjeni sa Njime u istinskoj vjeri i pravoj Kristo-likoj Ljubavi, ili, biti iste misli i istog osjećaja kao i Krist. 

***


Jakov ima par vrlo važnih uputa na ovu temu, dakle u 4:7 imamo cijeli slijed,: 

1. Moramo se potpuno podložiti Isusu Kristu, jer tek onda se možemo

2. Oduprijeti đavlu ili zapovjediti zlodusima bolesti da izađu iz nas, i oni tek tada, kada imamo za Gospodara Onog Koji ih je porazio(Kološanima 2:15), oni će

3. Pobjeći od nas jer smo tada jači od njih i njihovog gospodara (Luka 9:1; 10:19; 1 Ivanova 4:4).

Isto tako, u važnim uputama iz Jakova 5:14-16, čitamo da čovjek mora 'ispovjediti svoje grijehe...' pa će ga Gospod ozdraviti, što će reći, on mora povjerovati Evanđelju Kristovom, pokajati se za idolopoklonstva štovanja drugih bogova i okrenuti se od svijeta i tijela (Marko 1:15), i onda tek on ima pravo išta primiti od Boga!


U Ljubavi Isusa Krista...

... Koji nam daje Svoj život...

... ako Mu predamo naš život...

Lorens