Bolest (invaliditet) - Božji blagoslov ili prokletstvo?!

Bolest (invaliditet) - Božji blagoslov ili prokletstvo?!

 

'Zato se pojavi Sin Božji: da razori djela đavolska.'

1 Ivanova 3:8

Ekipica moja draga i mila, radosti moja pre-velika u ove Posljednje Dane kada se Ljubav ohladila i kada je čovjek čovjeku vuk, namjesto brat (Matej 24:12), jutro vam želim sa Bijenika, kako ste mi vi ustali danas, ste vredni?!

 

Već spomenuta prijateljica sa 'posebnim potrebama' kako bi to rekla naša T., kada smo razgovarali o njezinom stanju za koje ona zna da nije 'normalno', tj. ona priznaje da je bolesna, a kao odbranu svoje 'pozicije', pozvala se na činjenicu da su 'i mnogi Katolički sveci bili bolesni' što implicira, ako uzmemo u obzir tradiciju Katoličke Crkve, da je bolest Božji blagoslov i da se kao takva treba ponizno trpjeti, što dalje implicira, da treba biti bolestan do kraja života te tako umrijeti.

Što napraviti kada se takav 'pogled na stvar' pojavi pred vama ... postavlja se naravno pitanje samo od sebe?!

 

Čini se najbolje okrenuti se ka vrhovnom autoritetu, znači Svetom Pismu, te najprije vidjeti kako Bog, Čija je to Riječ, Bog Koji nikada ne laže (Titu 1:2), tj. Čija Riječ je Istina (Ivan 17:17), Bog Koji nas svih poziva kroz Apostola Pavla da 'ne budemo lakomisleni nego da spoznamo koja je Njegova volja i da to izabiremo' (Efežanima 5:10, 17), dakle da pogledamo Kako On gleda na bolest, tj. kako je tamo naziva i karakterizira.

 

T.L.Osborn koji je, da ponovim, čovjek od 88 godina i koji je već 66 godina na 'terenu' i koji je vidio milijune ljudi iscjeljenih u preko 100 zemalja kroz ovu Poruku Evanđelja koju vam ovdje donosim, i to od svake bolesti koju možete zamisliti - BEZ RAZLIKE (dakle, čovjek koji DOSLOVNO kroz ovu Poruku Evanđelja koju vam donosim 'diže mrtve, čisti gubave, tjera zloduhe, iscjeljuje SVE bolesti i fizičke mane', u što su uključeni i rast kostiju gdje kosti nema, rast organa gdje organa nema, iscjeljenje od raka, SIDE itd. baš kako je Isus naložio nakon što je isto započeo Sam i nastavlja činiti u i kroz Svoje Tijelo, ili Crkvu = Matej 10:8 + Hebrejima 13:8 + Djela 1:1 = u Djelima je pravilan prijevod ne 'što je Isus činio i podučavao', nego, '... što je Isus ZAPOČEO činiti i podučavati...', izuzetno, izuzetno važna razlika u prijevodu!), kaže u knjizi 'Iscjeljenje bolesnih', što je knjiga kroz koju su, znači dok su je čitali (zanimljivosti radi, druge dvije najvažnije knjige na ovu istu temu, i sa ISTOM PORUKOM O OZDRAVLJENJU UKLJUČENOM U ISKUPLJENJE NA KRIŽU, dakle 'Isus, Iscjelitelj', od E.W. Kenyona, te 'Krist, Iscjelitelj' od F.F. Boswortha, imaju istu dodatnu poruku na sebi, a to je, stotine tisuća ljudi su ozdravljali i ozdravljaju i dalje samo što su čitali te knjige i POVJEROVALI U PORUKU EVANĐELJA O KRIŽU, jer ‘Evanđelje je Sila Božja na Spasenje i Iscjeljenje’, ista riječ na Grčkom, za sve koji vjeruju = Rimljanima 1:16), BEZ IKAKVE MOLITVE samo time što su UPOZNALI ISTINU KOJA IH JE OSLOBODILA OD LAŽI SOTONE DA MORAJU BITI BOLESNI, od laži njega koji je 'prijevremeni ubojica ljudi kroz bolest' (Ivan 8:31, 32 + 8:44 + 10:10), dakle on kaže sljedeće:

'Mnogi kažu (a to je točno ono što je ta moja prijateljica radi tradicije u kojoj je odrasla, izjavila meni), 'možda je Bog vidio prikladnim da na mene položi tu bolest. Možda je to Njegova volja da budem bolestan. Možda je to Njegov prikriveni blagoslov. To može biti jedan od tajnovitih načina kako on izvodi dobro u mojem životu?'

Vjerujem da prepoznajete ovu liniju razmišljanja. T.L.Osborn, koji je po meni više svet od ikojeg sveca za kojeg ste ikada čuli, a kažem to jer je on više milijuna ljudi, štoviđe cijelih naroda svih religija priveo Isusu Kristu nego itko drugi na svijetu ikada, jer je 'probio' za Krista više novih država nego itko tko je hodao Zemljom, koji je doživio više čuda iscjeljenja nego bilo koji čovjek koji je ikada služio Kristu, isti T.L.Osborn koji je rekao:

'predaleko sam bio i previše sam vidio da bi meni mogli prodavati priču o tome kako je bolest od Boga', on kaže dalje, 'ovih nekoliko misli će vam pomoći da razumjete da ovo iznad nije istina'.

 

1. Bog naziva bolest 'zarobljeništvom' - znači terminologija u Starom Zavjetu

U Jobu 42:10, koji je kod nas krivo preveden, čitamo, 'I Bog je Joba oslobodio od zarobljeništva kada se pomolio za njegove prijatelje.'

Na što se odnosi riječ 'zarobljeništvo', vidi se iz Joba 2:7:

'I Sotona ode ispred lica Jahvina. On (znači Sotona) udari Joba zlim prištem od tabana do tjemena.'

Kad smo već kod 'prišteva', da se ja malo ubacim , njih Ponovljeni Zakon, ista ona knjiga na koju se Isus poziva kada se u pustinji borio sa Sotonom (Matej 4:1-11), svrstava u prokletstvo koje si čovjek sam navuče na sebe kada ne živi po Božjoj Riječi, tj. po Njegovim zapovijedima (ovo ovdje navodim da ne bi brkali 'Božje dopuštenje zla da čovjek vidi gdje je duhovno i da se pokaje i da se promijeni i time da nadvlada zlo u sebi i pretvori ga u dobro', i 'Božju volju' jer mnogi to brkaju):

'Jahve će te udarati egipatskim prištevima, čirevima, krastama i svrabom, od kojih se nećeš moći izliječiti.'

Ponovljeni Zakon 28:27

'Jahve će te udarati ljutim prištevima po koljenima i po stegnima - od stopala nogu tvojih do tjemena na glavi tvojoj - od kojih se nećeš moći izliječiti.'

Ponovljeni Zakon 28:35

T.L. dalje nastavlja, 'Zarobljeništvo ne može biti volja Božja jer je Isus, Koji je bio 100% izražaj Božje volje (Ivan 6:38; Hebrejima 10:7, 9), došao propovijedati OSLOBOĐENJE zarobljenima i sužnjima, prema Izaiji 61:1 i Luki 4:18

Iz ovog vidimo da je bolest zarobljeništvo, da je dio kletve ili prokletstva, a da je Isus došao osloboditi i oslobodio je na Križu ljude od tog zarobljeništva (Izaija 53:4, 5 + Matej 8:17 + 1 Petrova 2:24) ili od prokletstva, znači svih bolesti koje navodi Ponovljeni Zakon 28 (Galaćanima 3:13, 14).’

 

2. Isus naziva bolest jarmom/svezom/ropstvom (bondage) – znači terminologija u Novom Zavjetu

'Nije li dakle i ovu kćer Abrahamovu, koju Sotona sveza evo osamnaest je već godina , trebalo odriješiti od tih spona u dan Subotni?"

Luka 13:16

Vidjevši ovu ženu kako je prignuta, rekao joj je, 'Ženo oslobođena si od svoje bolesti' (stih 12). On je rekao da ju je Sotona svezao. Nikada nije izvodio dokaze da je Njegov ljubljeni Otac, u jednom naporu da usavrši neku njezinu skrivenu kvalitetu u njezinu životu, nju bio svezao. Bog ne svezuje ljude - On ih oslobađa.

 

Isus nikad nije rekao da je ova žena bila prignuta da bi se održala poniznom, ili da je to bio neki tajanstven način kako je Bog sprovodio Njegovu volju u njezinu životu. Isus je rekao da ju je Sotona svezao.

 

Ropstvo (bondage) ne može biti volja Božja. Isus je došao osloboditi one koji su u ropstvu (Luka 4:18)

Bilo je prorokovano o Njegovoj službi kako će On 'kidati okove nepravedne, razvezivat' spone jarmene, puštati na slobodu potlačene, slomiti sve jarmove.' Izaija 58:6

Iz ovog vidimo da je Isus nazivao bolest ropstvom/svezom, a svakoj porobljenoj/svezanoj osobi je zapovjeđeno da bude odvezana, da se oslobodi.

Isus je došao kao put, Istina, i uzdignuće. On je rekao, 'Upoznat ćete Istinu, i Istina će vas osloboditi (od Sotone i njegovih laži).' Ivan 8:32

 

3. Kroz Svetog Duha bolest se naziva 'potlačenošću' – termin nakon uznešenja Krista pa sve do današnjih dana

 

Djela Apostolska 10:

37 Vi znate što se događalo po svoj Judeji,   počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan:

38 kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, Njega Koji je, jer Bog bijaše s Njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući SVE kojima bijaše ovladao* đavao."

(Radi boljeg shvaćanja ove super važne rečenice u kojoj se daje jedan opći pregled onog što je Isus radio tijekom Svoje aktivne službe, riječ koju naši prevoditelji prevode sa 'ovladao' je bolje prevesti kako to rade ostali svjetski prijevodi, ili pak naš 'suvremeni' prijevod, dakle, 'sve koje je đavao držao potlačene')

 

Dok je Petar ovo govorio, svi koji su ga slušali su se ispunili sa Svetim Duhom... nije Božja volja da Njegova djeca budu potlačena od strane ikakve bolesti ili bilo kakve druge potlačenosti... prema Pismu, Isus je došao 'pustiti potlačene na slobodu' (Luka 4:18)

Sloboda, oslobođenje, izbavljenje, slomljeni okovi, skinuti tereti, i pušteni na slobodu zarobljeni su veliki rezultati službe Novog Zavjeta.

Bog naziva bolest 'zarobljeništvom', Isus je naziva 'svezom/ropstvom', a Sveti Duh je naziva 'tlačenjem'. Poravnajte vaš stav sa onim Riječi Božje i budite iscjeljeni.

'Ako vas dakle Sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni.'

Ivan 8:36

'Upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi."

Ivan 8:32

'Za slobodu nas Krist oslobodi! Držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva!'

Galaćanima 5:1

***

 

Ja ću ovo završiti sa nekim važnim izjavama iz Svetog Pisma, dakle prvo ona iz Ivana 10:10, gdje čitamo da je Sotona došao ukrasti (naše zdravlje, mir, sreću, novac) uništiti (naše tijelo, obiteljski sklad, budućnost) (prijevremeno) ubiti (naše tijelo), ali Isus Krist, Koji je došao uništiti djela đavlova (1 Ivanova 3:8), u koja spada i BOLEST, je došao da imamo Božji život, i da ga imamo u izobilju (tj. da doživimo puninu naših dana = Izlazak 23:25, 26, i tim putem ostvarimo cilj zbog kojeg smo postavljeni na Zemlju, a to je savršenstvo u Ljubavi i sjedinjenje po toj Ljubavi sa Bogom u Isusu Kristu = Ivan 17:21-23).

Moja je molitva za vas prema tome ona Pavlova iz Efežana 1:18-20, naime:

'Da vam se otvore duhovne oči vašeg srca, da upoznate nadu koju vam je Bog dao kada vas je pozvao, i da ćete tada vidjeti koliko je bogato veličanstveno naasljedstvo koje je Bog dao Svojim svetima, i da doznate kako je neusporedivo velika Njegova snaga u nama vjernicima, Njegova snaga koju je On moćno pokazao u Kristu kada Ga je podigao iz mrtvih'

Suvremeni prijevod

Jedna od najvažnijih izjava iz Svetog Pisma na ovu temu, a nadovezuje se izvrsno na ovo požućeno (i predlažem vam da se hranite sa tom izjavom, da o njoj razmišljate često, da u molitvi osluškujete 'iz' nje), jeste ona iz Rimljana 8:11, dakle:

'Ako ovaj Duh Božji, ovaj sve-silni Božji Duh Koji je Isusa uskrsnuo od mrtvih, prebiva po vjeri u vašim srcima, znači po istinskoj vjeri u ono što je Krist napravio na Križu, onda će On, jednom kada u vama bude nastanjen, kroz taj Duh oživjeti i vaša smrtna tijela, tj. ozdraviti vas od bolesti.'

Neka milost i mir budu sa svima onima koji ljube Isusa Krista iskrenom Ljubavlju (Efežanima 6:24)

 

Lorens