'Hoću!' (Matej 8:3)

'Hoću!' (Matej 8:3)

Ekipica moja draga i mila, radosti moja pre-velika pred Drugim Dolaskom Isusa Krista na stvaranje Novog neba i Nove Zemlje (Otkrovenje 21:1), jutro vam želim ovdje sa Bijenika, kako ste mi vi danas, ste orni za 'sveti boj'?! 

Nastavljamo sa našom temom i to uz korištenje vrlo korisnih za našu 'stvar' primjedbi kako ih daje moja oboljela prijateljica (naravno uz molitvu da će njoj prvoj ove protu-primjedbe donijeti koristi i konačno potpuno ozdravljenje!), koja je u zadnjem odgovoru napisala:

'I da napokon zaključimo pitanje u vezi mojih bolesti- naravno da bi voljela biti potpuno zdrava, ali ja znam da to Gospodin zna.Tako da me može iscijeliti kad god hoće, bilo koji tren. Ja sam u tom iščekivanju. Predajem se u Njegovu volju.'

No, razložimo ovu misao na značenja koja sadrži, dakle, ovdje je rečeno da: 

1. Ona želi iscjeljenje

2. Da vjeruje da je Bog MOŽE iscjeliti

3. Ali da On to NEĆE (još) tj. da Njemu (za sada, što je već prilično dug period) odgovara da je ona bolesna

4. Da se ona predaje Njegovoj volji ... 

 

 

Jedino mjesto u cijelom Svetom Pismu kada je neki od bolesnika koji su dolazili do Isusa pitao našeg Gospoda 'Iscjeli me, AKO je Tvoja volja', tj. 'ako hoćeš' (obratite pažnju da nije rekao, 'ako možeš'; zamislite sebe kao tatu ili mamu, i onda da imate dijete i da to dijete onako sa suznim očima stoji ispred vas i da krvari jer ga je netko sa čekićem pogodio u glavu, i tako vas u suzama moli, tata-mama, odvedite me u bolnicu molim vas!' A tata-mama kaže, 'Ja to mogu, ali neću'; dilema: zar vam ne bi bilo bolje da vam tata i mama kada ih nešto tražite kažu, 'žao nam je dijete naše voljeno, ali mi ti trenutno to ne možemo dati, takva nam je situacija, nego da kažu, 'mi to možemo, ALI NEĆEMO' = ostavite molim vas vrijeme za ovu 'može-ali-neće' dimenziju jer će vam to donijeti puno koristi i, uvjeren sam, 'raščistiti' horizonte), je slučaj sa gubavcem iz Mateja 8:1-3 gdje čitamo:

1 Kad je Isus sišao s gore, pohrli za Njim silan svijet. 

2 I gle, pristupi neki gubavac, pokloni Mu se do zemlje i reče: "Gospode, ako hoćeš, možeš me očistiti." 

3 Isus pruži ruku i dotakne ga se govoreći: "Hoću, očisti se!" I odmah se očisti od gube. 


Dakle, na upit ‘Ako hoćeš?’, Isus je dao nedvosmislen odgovor i time riješio ovu stvar za sva vremena: 'HOĆU!', tj. 'Dijete Moje, Ja želim da ti ozdraviš, nego što drugo, ozdravi, ozdravi ODMAH!' 


***


Što bi dakle u slučaju naše prijateljice značilo 'predajem se u Njegovu volju', ako znamo da Njegova volja JEST da se ona iscjeli?! 

Štoviše, Njegova volja nije samo da se ona iscjeli, nego je Njegova volja BILA i otud JEST da je svaki od Njegove djece slobodan od Sotone, tj. zdrav, što je dokazano time što su sve naše bolesti bile položene na Isusa Krista, nakon čega Pismo kaže, a to kaže uz direktno upućivanje baš na Križ i Kristovu 'zastupničku žrtvu', na 3 mjesta da smo'Njegovim modricama VEĆ iscjeljeni' (Izaija 53:4, 5; Matej 8:16, 17; 1 Petrova 2:24) pred Bogom, tj. da je On Svoj posao glede bolesti VEĆ napravio tj. 'dovršio' na Križu baš kao i u slučaju naših grijeha...

... ovdje sada dobro uključite mozak, 

... jer mi kada se spašavamo, a da vas podsjetim riječ je o Grčkoj riječi 'sozo' koja znači i 'spasenje' i 'iscjeljenje' i 'izbavljenje' (od Sotone koji je uzrok bolesti), ne molimo 'Spasi me ako je Tvoja volja', ili 'ja se u svom grijehu prepuštam da me On spasi kada hoće', već mi u svjesnosti o našem grijehu PRISTUPAMO Isusu na Križu i AKTIVNO u vjeri PRIHVAĆAMO Dar Milosti Spasenja kojeg je Bog ČIJA JE VOLJA DA BUDEMO SPAŠENI I ISCJELJENI OD BOLESTI KAO POSLJEDICE GRIJEHA, izvršio u Kristu i onda ZAHVALJUJEMO I SLAVIMO GA ZBOG TOGA ŠTO JE NAPRAVIO, i naknadno živimo u toj Vjeri tj. oživljujemo svoju Vjeru, koja je bez tog sukladnog života MRTVA (Jakovljeva 2:14-26), i onda se Spasenje-Iscjeljenje sve više i više i sve jasnije i jasnije očituje na našem životu (simptoma grijeha i bolesti je sve manje dok skroz ne nestanu!) budući sve više i više postajemo poput samog Krista, našeg 'trsa čije smo mi loze' (Ivan 15:1-nadalje), Koji je sada sa Svojim Božanskim sokovima djelotvoran u nama (2 Korinćanima 4:10, 11)!

Da Njegova volja JESTE da budemo zdravi i da se ta volja nikada ne mijenja, baš kao što se On, ili JA JESAM nikada ne mijenja i ne može mijenjati (Izlazak 3:13-16 + Malahija 3:6!!!!), možemo vrlo jasno zaključiti i po ovoj liniji dokazivanja po Pismu kako sam to izveo u učenju 'Sozo':

Dakle, da bi mi tražili od Njega zdravlje, mi moramo najprije znati da jest Njegova volja da ozdravimo, a da jest to Njegova volja vidi se najprije po onome što u Starom Zavjetu piše na tu temu, kao recimo:

"Budeš li zdušno slušao glas Gospoda, Boga svoga, vršeći što je pravo u Njegovim očima; budeš li pružao svoje  uho Njegovim zapovijedima i držao Njegove zakone, nikakvih bolesti  koje Sam dopustio da snađu Egipćane na vas neću puštati. Jer Ja Sam Gospod Koji dajem zdravlje (ili 'Koji te iscjeljujem', 'tvoj Doktor')." 

Izlazak 15:26

'Iskazujte štovanje Gospodu, Bogu svome, pa ću blagoslivati tvoj kruh i tvoju vodu  i uklanjati od tebe bolest. U tvojoj zemlji neće biti pometkinje;  Ja ću učiniti punim broj tvojih dana.'   

Izlazak 23:25

Izraelci su povjerovali ovim riječima, djelovali sukladno, i od 3 000 000 (milijuna) koliko ih je izašlo iz Egipta, nije bio ni jedan sa bilo kakvom bolešću ili slabošću među svim njihovim plemenima

Psalam 107:30 

U Ponovljenom Zakonu 7:9-15 naknadno nalazimo i ovu uputu i obećanje:

'Stoga vas je Gospod izveo jakom rukom i oslobodio vas iz kuće ropstva, ispod vlasti faraona, kralja egipatskoga. Zato znaj da je Gospod, Bog tvoj, pravi Bog, Bog vjeran, Koji drži svoj Savez i milost svoju iskazuje do tisuću koljena onima koji Ga ljube i drže Njegove zapovijedi. A onima koji  ga mrze uzvraća izravno njima samima; uništava bez odgađanja  onoga koji ga mrzi: uzvraća izravno njemu samomu. 

Stoga drži zapovijedi, zakone i uredbe koje ti danas nalažem da ih vršiš. A za nagradu - budeš li slušao ove naloge, držao ih te  izvršavao - Gospod, Bog tvoj, držat će ti Savez Svoj i milost  za koje se zakleo tvojim ocima. Ljubit će te, blagoslivljati  i razmnažati; blagoslivljat će plod utrobe tvoje i rod zemlje  tvoje: žito tvoje, vino tvoje, ulje tvoje, mlad krava tvojih  i prirast stoke tvoje u zemlji za koju se zakleo ocima tvojim  da će je tebi dati. Bit ćeš blagoslovljen nad sve narode;  neće u tebe biti ni neplodna ni neplodne, ni među tvojom čeljadi  ni među stokom tvojom. Gospod će od tebe maknuti SVAKU bolest; neće na te pustiti ni jedno od strašnih zala egipatskih za koja  znaš nego će njima pritiskati one koji te mrze.'

Da se Njegova volja glede našeg zdravlja ne mijenja, govore nam ove riječi:

'Jer Ja, Gospod, ne mijenjam se, a vi se, sinovi Jakovljevi, mijenjate bez prestanka!'  

Malahija 3:6

Nadalje, Isus Krist, Koji je došao kao izražaj volje istog ovog Boga-Oca,

'... jer siđoh s neba ne da vršim Svoju volju, nego volju Onoga Koji Me posla.' 

Ivan 6:38

je pokazao da se ta volja Očeva glede našeg zdravlja ne mijenja ni za nas koji smo pod boljim savezom budući je cijelo vrijeme tijekom svoje aktivne tro-godišnje misije On ozdravio svakoga tko bi Mu došao pitati za zdravlje, uključujući i gomile ljudi odjednom:

'... kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući SVE kojima bijaše ovladao đavao."  

Djela 10:38

'I obilazio je Isus svom Galilejom naučavajući po njihovim  sinagogama, propovijedajući Evanđelje o Kraljevstvu i liječeći  SVAKU bolest i SVAKU nemoć u narodu. 

I glas se o njemu pronese svom Sirijom. I donosili su  mu SVE koji bolovahu od NAJRAZLIČITIJIH BOLESTI i patnja - opsjednute, mjesečare, uzete - i On ih ozdravljaše.'   

Matej 4:23, 24

'Kad Isus to dozna, ukloni se odande. Za njim je išlo mnoštvo. On ih SVE ozdravi.' 

Matej 12:15

'Kad On (Isus) iziđe, vidje silan svijet, sažali Mu se nad njim te izliječi njegove bolesnike.' 

Matej 14:14

O zalazu sunca svi koji su imali bolesnike od raznih bolesti dovedoše ih k Njemu. A On bi na SVAKOGA od njih stavljao ruke i ozdravljao ih.'  

Luka 4:40 

Nadalje, nakon što je Isus uzašao na nebo nakon čega je prisutan i djelotvoran kroz i u Svojim vjernicima po Svom Duhu, situacija se glede bolesti također nije promjenila, naime, opet su svi koji bi dolazili po pomoć Apostolima primili ozdravljenje po imenu Isusa Krista, kako se vidi iz ovih riječi:

'Po rukama se apostolskim događala mnoga znamenja i čudesa  u narodu... 

I sve se više povećavalo mnoštvo muževa i  žena što vjerovahu Gospodu tako da su na trgove iznosili bolesnike i postavljali ih na ležaljkama i posteljama ne bi li, kad Petar bude prolazio, bar sjena njegova osjenila kojega od njih. A slijegalo bi se i mnoštvo iz gradova oko Jeruzalema:  donosili bi bolesnike i opsjednute od nečistih duhova, i SVI  bi ozdravljali.

Djela 5:12, 14-16

Također iz Pavlove službe, dok je boravio na Malti:

'U okolici onoga mjesta bilo je imanje prvaka otoka, imenom Publija. On nas je primio i tri dana uljudno gostio. A Publijeva  je oca uhvatila ognjica i srdobolja pa je ležao. Pavao uđe k njemu, pomoli se, stavi na nj ruke i izliječi ga. Nakon toga su dolazili i SVI drugi koji na otoku bijahu bolesni te ozdravljali.'  

Djela 28:7-9 

Iz svega ovoga možemo izvući nedvojben zaključak da je volja našeg Oca nebeskog da budemo zdravi, i da imamo potpuno pravo od Njega tražiti ne samo zdravlje naše duše, znači spasenje, već i zdravlje našeg tijela, znači iscjeljenje!

Dakle da ponovimo i naglasimo, jako je jako važno da usadimo u srce da JA JESAM VAŠ DOKTOR iz Izlaska 15:26 jeste vječno nepromjenjivo stanje našeg Boga-Oca i Njegovo vječno aktivno nastojanje prema nama, kako jasno svjedoči Malahiji 3:6:

'Jer Ja, Ja Koji Jesam, ne mijenjam se!

***


Dobro, pa što nam je onda za činiti, pitat će svaki onaj koji je razumio da njegova volja da ozdravi jeste također i Božja volja, tj. da on želi isto što i Bog želi, ili još, da Bog želi ono što on želi?! 
1 Ivanova 5:14, 15!!!!!!! (Jako, jako, jako puno provedite vremena razmišljajući o ovoj jednadžbi i ova dva stiha iz 1 Ivanove!)

Kako dakle učiniti našim vlastitim ono što je na Božjoj strani nama već 'dano'?!

 

Jutros sam prevodio iz Kenyon-ove knjige 'Isus, Iscjelitelj' još neke misli koje će nam ovdje krasno poslužiti, pa kaže:

 

Bog je u Kristu izveo savršeno Iskupljenje. U Iskupljenju je savršeno iscjeljenje za svakog vjernika; ali radi nedostatka poznavanja Riječi, Kršćani svugdje su bolesni.

Ne postoji problem bolesti. Postoji jednostavno problem vjernikova spoznavanja njegova nasljedstva u Kristu.

Kada je Ivan Krstitelj rekao (Ivan 1:29), "Evo Jaganjca Božjega Koji odnosi grijeh svijeta!" on je dao javnu obavijest da je ovaj Čovjek Kojeg je on krstio bio zastupnik-za-grijeh (sin-substitute) i zastupnik-za-bolest (sickness-substitute) za ljudsku rasu.

Grijeh i bolest dolaze od istog izvora.

Sotona je autor obadvoje. Ja Sam siguran da je Božji red da vjernik treba biti onako slobodan od bolesti kako je slobodan od grijeha. On bi trebao biti slobodan od straha od bolesti kao što je od osude za grijeh...

Očev je plan da svaki vjernik treba znati što nam Petar govori u 1 Petrovoj 2:24: 'On Koji u tijelu Svom grijehe naše ponese na drvo da umrijevši grijesima pravednosti živimo; On Čijom se modricom izliječiste.'  

On želi da znamo da kada je položio naše grijehe i bolesti na Isusa i Isus ih je odnio, to je bilo sa ciljem da grijeh i bolest više nemaju prevlast nad nama.

On želi da znamo na drugom mjestu, da grijeh i bolest ne pripadaju Božjoj obitelji.

Ako se među vama nalazi itko bolestan, to je poradi niskog stupnja poznavanja naših prava i povlastica u našem Iskupljenju. To je zbog nedostatka znanja o činjenici da je Bog, polažući naše bolesti na Krista, riješio problem bolesti u Iskupljenju.

Mi bi trebali biti slobodni od straha od bolesti kao što smo slobodni od osude za grijeh. Obadvoje su od protivnika...

Kada prepoznamo činjenicu da su naše bolesti bile položene na Krista, i da je On ponio naše bolesti u Njegovu tijelu na drvo, i da smo Njegovim modricama iscjeljeni, to će biti kraj vlasti bolesti u našim životima.

Ali ovo znanje nema nikakve vrijednosti dok naše srce ne kaže, 'Sasvim sigurno je On ponio moje bolesti i moje boli, i Njegovim modricama ja sam iscjeljen', baš kao da ste bili jedina bolesna osoba na svijetu...

... Riječ kaže da ste iscjeljeni, naviknite se djelovati sukladno Riječi.

Dakle, praktično, 'Mi vjernici ne tražimo da budemo iscjeljeni, budući smo već bili iscjeljeni, baš kao što ne tražimo da budemo iskupljeni i spašeni, jer je to na istom mjestu VEĆ bilo napravljeno   (ovo vam je krasan pristup problemu iscjeljenja stoga mu ostavite dužnog prostora)

Riječ izjavljuje da smo 'Njegovim modricama iscjeljeni' i cijeli problem je naše prepoznavanje apsolutne istinitosti te Riječi. Ne pokazuje dobar ukus da Ga tražimo da nas iscjeli, jer On je to već napravio. On je izjavio da smo iscjeljeni, prema tome mi jesmo.

Jedini problem sada je doći u savršeni sklad sa Njegovom Riječi. Ako On izjavljuje da smo iscjeljeni, onda je na nama zahvaliti Mu za rad kojeg je On već ostvario. '

E.W. Kenyon zaključuje:

Otkrio sam da kada mogu dokazati kroz Riječ, da su naše bolesti bile položene na Isusa, i bolesni čovjek prihvati tu činjenicu, on je trenutno iscjeljen.

Stvar glede ove 'aktivne vjere' nije da se mi 'nadamo' da ćemo ozdraviti jednog dana, jer to nije vjera koja donosi rezultate, već mi prisvajamo ono što nam već pripada kao da već imamo, Hebrejima 11:1 + Marko 11:23, 24, i onda živimo u skladu sa tim sve dok nam to ne dođe i u 'vidljivi' i 'opipljivi' posjed prema Hebrejima 6:11, 12 i 10:35, 36!

 

U Ljubavi Isusa Krista... 

... našeg Zastupnika za grijeh i bolest

                           Lorens 

 

Zahvale: http://www.kenyons.org/