Sozo

Sozo

(σωζω = spašen, iscjeljen, izbavljen)

'Kradljivac (Sotona) dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi. Ja (Isus Krist) dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju." "Ja Sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce.'

Ivan 10:10, 11


Dragi braćo i sestre u Kristu Isusu, evo ga predstavljam mali 'priručnik' glede Božanskog ISCJELJENJA te vjere potrebne da bi to Božansko iscjeljenje primili i naknadno za dovođenje tog iscjeljenja do punine te očuvanje tog iscjeljenja jednom kada je ono primljeno nakon molitve vjere.

 'I ovo je pouzdanje koje imamo u Njega (Isusa Krista)ako BILO ŠTO molimo po volji Njegovoj, uslišava nas.'  

1 Ivanova 5:14

Dakle, da bi mi tražili od Njega zdravlje, mi moramo najprije znati da jest Njegova volja da ozdravimo, a da to JEST Njegova volja vidi se najprije po onome što u Starom Zavjetu piše na tu temu, kao recimo:

"Budeš li zdušno slušao glas Gospoda, Boga svoga, vršeći što je pravo u Njegovim očima; budeš li pružao svoje uho Njegovim zapovijedima i držao Njegove zakone, nikakvih bolesti koje Sam dopustio da snađu Egipćane na vas neću puštati. Jer Ja Sam Gospod Koji dajem zdravlje (ili 'Koji te iscjeljujem', 'tvoj Doktor')."

Izlazak 15:26

Moraš služiti JEDINO Gospodu, Bogu svome, pa ću blagoslivati tvoj kruh i tvoju vodu i uklanjati od tebe bolest. U tvojoj zemlji neće biti pometkinje; Ja ću učiniti punim broj tvojih dana.'

Izlazak 23:25,26

Izraelci su povjerovali ovim riječima, djelovali sukladno, i od 3 000 000 (milijuna) koliko ih je izašlo iz Egipta, nije bio ni jedan sa bilo kakvom bolešću ili slabošću među svim njihovim plemenima (Psalam 107:30)

U Ponovljenom Zakonu 7:9-15 naknadno nalazimo i ovu uputu i obećanje:

'Stoga vas je Gospod izveo jakom rukom i oslobodio vas iz kuće ropstva, ispod vlasti faraona, kralja egipatskoga. Zato znaj da je Gospod, Bog tvoj, pravi Bog, Bog vjeran, Koji drži Svoj Savez i milost Svoju iskazuje do tisuću koljena onima koji Ga ljube i drže Njegove zapovijedi. A onima koji Ga mrze uzvraća izravno njima samima; uništava bez odgađanja onoga koji Ga mrzi: uzvraća izravno njemu samomu. Stoga drži zapovijedi, zakone i uredbe koje ti danas nalažem da ih vršišA za nagradu - budeš li slušao ove naloge, držao ih te izvršavao - Gospod, Bog tvoj, držat će ti Savez Svoj i milost za koje se zakleo tvojim ocima. Ljubit će te, blagoslivljati i razmnažati; blagoslivljat će plod utrobe tvoje i rod zemlje tvoje: žito tvoje, vino tvoje, ulje tvoje, mlad krava tvojih i prirast stoke tvoje u zemlji za koju se zakleo ocima tvojim da će je tebi dati. Bit ćeš blagoslovljen nad sve narode; neće u tebe biti ni neplodna ni neplodne, ni među tvojom čeljadi ni među stokom tvojom. Gospod će od tebe maknuti SVAKU bolest; neće na te pustiti ni jedno od strašnih zala egipatskih za koja znaš nego će njima pritiskati one koji te mrze.'

Da se Njegova volja glede našeg zdravlja ne mijenja, govore nam ove riječi:

'Jer Ja, Gospod, ne mijenjam se,  a vi se, sinovi Jakovljevi, mijenjate bez prestanka!'

Malahija 3:6

Nadalje, Isus Krist, Koji je došao kao SAVRŠEN izražaj volje istog ovog Boga-Oca,

'... jer siđoh s neba ne da vršim Svoju volju, nego volju Onoga Koji Me posla.'

Ivan 6:38

je pokazao da se ta volja Očeva glede našeg zdravlja ne mijenja ni za nas koji smo pod boljim savezom budući je cijelo vrijeme tijekom svoje aktivne tro-godišnje misije On ozdravio svakoga tko bi Mu došao pitati za zdravlje, uključujući i gomile ljudi odjednom:

'... kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, Njega Koji je, jer Bog bijaše s Njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući SVE kojima bijaše ovladao đavao."   

Djela 10:38

 

'I obilazio je Isus svom Galilejom naučavajući po njihovim sinagogama, propovijedajući Evanđelje o Kraljevstvu i liječeći SVAKU bolest i SVAKU nemoć u narodu. I glas se o Njemu pronese svom Sirijom. I donosili su Mu SVE koji bolovahu od NAJRAZLIČITIJIH BOLESTI i patnja - opsjednute, mjesečare, uzete - i On ih ozdravljaše.'   

Matej 4:23, 24 

'Kad Isus to dozna, ukloni se odande. Za Njim je išlo mnoštvo. On ih SVE ozdravi.'  

Matej 12:15 

'Kad On (Isus) iziđe, vidje silan svijet, sažali Mu se nad njim te izliječi njegove bolesnike.'

Matej 14:14 

‘O zalazu sunca svi koji su imali bolesnike od raznih bolesti dovedoše ih k Njemu. A On bi na SVAKOGA od njih stavljao ruke i ozdravljao ih.

Luka 4:40

 

Nadalje, nakon što je Isus uzašao na nebo nakon čega je prisutan i djelotvoran kroz i u Svojim vjernicima po Svom Duhu, situacija se glede bolesti također nije promjenila, naime, opet su svi koji bi dolazili po pomoć Apostolima primili ozdravljenje po imenu Isusa Krista, kako se vidi iz ovih riječi:

'Po rukama se apostolskim događala mnoga znamenja i čudesa u narodu... I sve se više povećavalo mnoštvo muževa i žena što vjerovahu Gospodu tako da su na trgove iznosili bolesnike i postavljali ih na ležaljkama i posteljama ne bi li, kad Petar bude prolazio, bar sjena njegova osjenila kojega od njih. A slijegalo bi se i mnoštvo iz gradova oko Jeruzalema: donosili bi bolesnike i opsjednute od nečistih duhova, i SVI bi ozdravljali.

Djela 5:12, 14-16

Također iz Pavlove službe, dok je boravio na Malti:

'U okolici onoga mjesta bilo je imanje prvaka otoka, imenom Publija. On nas je primio i tri dana uljudno gostio. A Publijeva je oca uhvatila ognjica i srdobolja pa je ležao. Pavao uđe k njemu, pomoli se, stavi na nj ruke i izliječi ga. Nakon toga su dolazili i SVI drugi koji na otoku bijahu bolesni te ozdravljali.'   

Djela 28:7-9

Iz svega ovoga možemo izvući nedvojben zaključak da je volja našeg Oca nebeskog da budemo zdravi, i da imamo potpuno pravo od Njega tražiti ne samo zdravlje naše duše, znači spasenje, već i zdravlje našeg tijela, znači iscjeljenje!

'On (Krist) je Spasitelj Tijela!' 

Efežanima 5:23

Prema tome, kada molimo za zdravlje, mi Njega ne privoljevamo da nam nešto dâ, već se time otvaramo za primanje blagoslova koji nam je milošću VEĆ podaren, prema tome, naša molitva treba biti ona iz Marka 11:24:

'Stoga vam kažem: Sve što god zamolite i zaištete, vjerujte da ste postigli i bit će vam!'

I jednom kada smo sa ovim znanjem o Njegovoj volji zatražili od Njega ono što nam On vrlo rado želi dati, tj. što nam ionako pripada po 'Novom Savezu', naše daljnje ponašanje treba biti kako nastavlja Ivan tumačiti u ovoj rečenici:

'I znamo li da nas uslišava u svemu što ištemo, znamo da već imamo što smo od Njega iskali.' 

1 Ivanova 5:14, 15

***

 

E sad, svaki blagoslov koji nam je dostupan u Bogu dostupan je naračun onog što je Isus Krist napravio za nas na Križu, gdje je On, prolivši Svoju krv, iskupio SVE naše grijehe i, svojim ranama, iscjelio SVE naše bolesti i ponio SVE naše boli.

'A On (Isus Krist) je NAŠE bolesti ponio, NAŠE je boli na se uzeo, dok smo mi držali da Ga Bog bije i ponižava. Za naše grijehe probodoše Njega, za opačine naše Njega satriješe. Na Njega pade kazna - radi našeg mira, Njegove nas rane iscijeliše.'   

Izaija 53:4, 5 

'On (Isus) Koji u tijelu Svom grijehe naše ponese na drvo da umrijevši grijesima pravednosti živimo; On čijom se modricom izliječiste.' 

1 Petrova 2:24

Čin milosti na Križu dakle, koji se već dogodio, za nas drži u pričuvi obadva ova blagoslova, i spasenje duše i iscjeljenje tijela o čemu nedvojbeno pak govore ove riječi iz Psalma 103:2, 3:

'Blagoslivljaj Gospoda, dušo moja, i ne zaboravi sve blagoslove Njegove: On ti otpušta sve grijehe tvoje, On iscjeljuje SVE bolesti tvoje.'

Psalam 103:2, 3

Važno mi se čini razumjeti, da je Čin Milosti i Milosrđa Isusa Krista, ili Njegova zastupnička žrtva, jedan DAR ... i da se to VEĆ DOGODILO u prošlosti ... da je On nama već taj Dar poklonio... da je to SVRŠENA ILI DOVRŠENA stvar... i da je na nama JEDINO to shvatiti i sa vjerom i zahvalnošću prihvatiti te živjeti život Ljubavi Božje po Njegovom primjeru kako dolikuje Njegovoj djeci(1 Ivanova 3:16; 4:10-12)ne bi li ta vjera u nama i oživjela!

1 I vi bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijeha

2 u kojima ste nekoć živjeli po Eonu ovoga svijeta, po Knezu vlasti zraka, po tomu duhu koji sada djeluje u sinovima neposlušnima.

3 Među njima smo i mi nekoć živjeli u požudama tijela svoga, udovoljavajući prohtjevima tijela i ćudi, te po naravi bijasmo djeca gnjeva kao i drugi.

4 Ali Bog, bogat milosrđem, zbog velike Ljubavi kojom nas uzljubi,

5 nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa, oživi zajedno s Kristom - milošću ste spašeni/iscjeljeni (Sozo!)! -

6 te nas zajedno s Njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu:

7 da u dobrohotnosti prema nama u Kristu Isusu pokaže budućim vjekovima preobilno bogatstvo milosti Svoje.

8 Ta milošću ste spašeni/iscjeljeni(Sozo) po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar!

9 Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao.

10 Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.   

Efežanima 2

Isto tako, jako je važno razumjeti da je na Križu Bog u Isusu Kristu napravio Novi Savez sa nama, Svojom djecom, Savez zapečaćen Svojom Krvlju,

"Ova čaša novi je Savez u Mojoj Krvi koja se za vas prolijeva." 

Luka 22:20

... i da On ne može pogaziti taj Savez, tj. opovrći riječ Obećanja iz Izaije glede spasenja duše i iscjeljenja tijela SVIH koji Mu dođu pod Križ, i to prema ovim riječima:

'Neću prekršiti Saveza Svojega i neću poreći obećanja Svoga.'

Psalam 89:34

Da On neće prekršiti Svoj savez, ukazuju i Njegove vlastite Riječi glede Njegovih iscjeljivanja tijekom Njegove aktivne misije:

'A uvečer Mu doniješe mnoge opsjednute. On izagna duhove riječju i SVE bolesnike ozdravi - da se ISPUNI što je rečeno po Izaiji proroku: On BOLESTI naše uze i boli ponese.'

Matej 8:16, 17

***

U uvodnom citatu se spominje naše 'pouzdanje' u Boga, no što bi to značilo 'položiti nadu u Boga'?

'Položiti nadu u Boga' bi bilo 'uzeti Boga za Riječ', tj. 'očekivati da Bog ispuni što je obećao u Svojoj Riječi ili što je tamo rekao da će učiniti', što će reći, 'znati u srcu da On jeste VJERAN i da nas neće i ne može zeznuti te onda, jednom kada smo toga svjesni, tu vjeru sprovesti u djelo ili OŽIVJETI JE (Jakovljeva 2:14, 17, 20)

14 Što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djela (u skladu sa tom vjerom) nema? Može li ga vjera spasiti/iscjeliti (Sozo)?

17 Tako i vjera: ako nema djela, mrtva je u sebi.

20 Hoćeš li spoznati, šuplja glavo, da je vjera bez djela jalova?

i na njoj i na ničemu drugome, a pogotovo ne na našoj vlastitoj pameti ili na onome što možemo opipati ili nekim drugim osjetilom spoznati, započeti graditi naš život!'

***

Pogledajmo sada što nam Pismo o ovome govori, i za početak razmotrimo jako važni odlomak iz Rimljana 4, tj. ponašanje Abrahama u kojem je otkrivena idealna formula ove i ovakve 'nade u Boga':

' U nadi protiv svake nade povjerova Abraham da postane ocem naroda mnogih po onom što je rečeno'Toliko će biti tvoje potomstvo.' Nepokolebljivom vjerom promotri on tijelo svoje već obamrlo - bilo mu je blizu sto godina - i obamrlost krila Sarina. Ali pred Božjim obećanjem nije nevjeran dvoumio, nego se vjerom ojačao davši slavu Boguposve uvjeren da On može učiniti što je obećao. Zato mu se i uračuna u pravednost.' 

Rimljanima 4:18-22

('Čak kada nije bilo razloga za nadu, Abraham se nastavio nadati – vjerujući... jer Bog mu je rekao...' 'New Living Translation' prijevod; 'Nadajući se unatoč bez-nade-žnih okolnosti, on je vjerovao... baš kao što mu je bilo rečeno...''American Standard Version' prijevod; 'Kada nije preostalo ništa za nadati se, Abraham se i dalje nadao i vjerovao...' 'God's Word Translation' prijevod)

Abraham je znao što mu je Bog obećao, tj. koja je Božja volja ili Riječ za njega, a to je konkretno bilo(vjerujem da je lako razumljivo kako isti unutarnji Božanski princip vlada za svaku pojedinačnu vanjsku situaciju u kojoj se očituje, i da jednom ako razumijemo ovu Božansku formulu mi možemo sa njom 'otključati' i na svoj život primjeniti svako Božje obećanje?!) 'da će njegovo potomstvo biti poput zvijezda na nebu'. To je rečeno Abrahamu u Postanku 15:5.

Abraham nije mogao a ne vidjeti što tome u suprotnosti dokazuje čulna ili osjetilna evidencija, naime, da on ima skoro 100 godina i da mu je organ za reprodukciju prilično u 'ne-živom' stanju. Pogledao je zatim i u svoju ženu, no i kod nje, sa njezinih 90-ak godina situacija nije bila bolja(Postanak 18:11, 12).

Stanite ovdje jer ovo je dakle konflikt na kojeg vam želim ukazati, on je tipičan i tako reći uvijek-običajan pa ćete se sa njime sigurno susretati po putu, naime, Božja Riječ kaže jedno, Njegova volja od vas traži da nešto napravite ili ne napravite(recimo da nađete pošten posao, ili da vaš posao radite pošteno...) da bi ušli u obećani blagoslov ili postigli željeno, a čulna i osjetilna 'informacija', i vaš prirodni razum koji se 'kreće' u okvirima te informacije, očajnički pokušava izračunati iz njemu dostupnih pesimističnih informacija kako je to Bog smislio da će se njemu dogoditi obećano i poželjno(... međutim vi koliko god se trudili ne vidite kako ćete na taj način uspjeti dovoljno zaraditi za vašu obitelj... i sumnjate u Božje obećanje, ili Njegovu volju izraženu u Riječi, 2 Korinćanima 9:8, naračun vaše vlastite pameti!).

No, prijatelju moj dragi to nije pravilan pristup Božjoj Riječi, u Njoj izraženoj Njegovoj volji, a pogotovo Njegovu obećanju, jer to ne bi bilo dopustiti da nas Bog vodi, već bi to bilo sam sebe voditi, to ne bi bilo 'hodati po vjeri već bi to bilo hodati po onome što vidimo'(2 Korinćanima 5:7)ili još, to bi bilo vjerovati u sebe i svoju pamet, a ne postaviti povjerenje i nadu u Njega Koji je obećao i za Kojega Pismo kaže:

 1. Kako nikada ne laže(Titu 1:2),
 2. Tj. kako je Njegova Riječ Istina(Ivan 17:17),
 3. Kako je vjeran ispuniti svako Svoje obećanje dano u toj Riječi (Hebrejima 10:23),
 4. Što će reći, On nije kao ljudi pa da bi obećao, i onda da neće ispuniti ('Bog nije čovjek da bi slagao, ni sin Adama da bi lagao, zar On kada rekne, i ne učini, zar obeća, pa ne ispuni?!' Brojevi 23:19),
 5. Naprotiv, što On kaže, to će sigurno biti('Jer što Ja, Gospod, govorim, to će i biti... što rekoh, rečeno je, i SVE će se ispuniti!' Ezekijel 12:25, 28),
 6. A kako je to važilo za ama baš svako od Njegovih obećanja danih još 'staroj' kvaliteti vjere('Nije propalo ni jedno od Njegovih lijepih obećanja koje je dao slugi Svome Mojsiju.' 1 Kraljevi 8:56), znači za Židovske Crkve,
 7. Koliko će to prije važiti za ona obećanja dana u Isusu Kristu('Doista, SVA Božja obećanja u Njemu-Isusu Kristu, su 'Da', i stoga po Njemu naš 'Amen', Bogu na slavu!' 2 Korinćanima 1:19, 20), znači za nas kojima je dostupna punina Njegove milosti i otud blagoslova!

Dakle, premda je situacija po ljudsku i po tijelu izgledala beznadežno, i premda su se i jedno i drugo zapitali 'kako je to moguće?', oni su ipak znali da Bogu ništa nije nemoguće(Postanak 18:14)te im se 'vjera nije kolebala i pred Božjim obećanjem nisu nevjerni dvoumili već su bili posve uvjereni da On može učiniti što je obećao' (Rimljanima 4:18-22 = naglašavam, Ovo je mustra, tj. cijela formula uspjeha!!!!), i baš ta vjera, tj. život uređen u skladu sa Božjim obećanjem unatoč svih protivnih okolnosti, oslobodio je silu Božje Ljubavi i Mudrosti prisutnu u Božjoj Riječi, ili Silu Božjeg Života, i Sara je začela i rodila sina kojeg joj je obećao Bog.

‘Vjerom  i Sara unatoč svojoj dobi zadobi moć da začne jer vjernim smatraše Onoga Koji joj dade obećanje.’ 

Hebrejima 11:11

***


Kako dakle funkcionira ovaj princip vjere ili pouzdanja i nade u Boga Koji nam je nešto obećao po Svojoj Riječi, ili Koji nam je rekao u Svojoj Riječi da nešto napravimo ako ćemo nešto baštiniti, stvar je vrlo jednostavna:

 1. Mi najprije moramo biti mudri te spoznati koja je volja Božja za nas ili za situaciju u kojoj se nalazimo(Efežanima 5:17),
 2. Jednom kada smo spoznali koja je Njegova volja za nas, tj. što je Njegovo obećanje glede situacije u kojoj se nalazimo, mi u skladu sa onih 7 Istina iz Pisma koje sam iznad izdvojio hrabro zakoračimo u našem umu i osjetilima 'nepoznato' i počnemo ispunjavati postavljene nam uvjete te sukladno graditi naš život ili uređivati naš dan baš kao da se Njegovo obećanje već dogodilo (Hebrejima 11:1 kažu da je 'vjera IMANJE stvari kojima se nadamo, uvjerenost u zbiljnosti koje još ne vidimo', no mi možemo sasvim sigurno krenuti naprijed kao da ih imamo već, samo ako ih je Bog Koji nikad ne laže i uvijek ispunjava Svoje obećanje nama obećao u Svojoj Riječi, tj. ako je to Njegova volja koju smo mi upoznali po Njegovoj Riječi!), štoviše, idealna je reakcija na van ove vjere u srcu početi slaviti Njegovu veličinu i dobrotu i zahvaljivati Mu na tome što nam je uslišio molitvu(Rimljanima 4:20)!
 3. Kada na taj način našu vjeru oživimo, tj. stavimo u praksu i život te bez obzira na bilo kakve protivne okolnosti i sugestije našeg ili nečijeg drugog prirodnog uma ostanemo POSTOJANI u toj vjeri u saznanju da je 'vjeran Onaj Koji je obećao'(Hebrejima 10:23), ta će vjera bez koje je nemoguće zadovoljiti Boga(Hebrejima 11:6) osloboditi silu Boga Kojemu je sve moguće(Postanak 18:14; Luka 1:37) i mi ćemo sasvim sigurno baštiniti obećano prema sljedećim uputama iz Pisma:

'Želimo ipak da svatko od vas sve do svršetka pokazuje tu istu gorljivost za ispunjenje nade te ne omlitavite, nego budete nasljedovatelji onih (Abrahama, Sare itd. itd. = Hebrejima 11) koji po vjeri i strpljivosti baštine obećano.' 

Hebrejima 6:11, 12

 

'Ne gubite dakle pouzdanja!  Pripada mu velika plaća! Postojanosti vam uistinu treba da biste vršeći volju Božju zadobili obećano.'  

Hebrejima 10:35, 36

***

Kad sam na Korčuli jedne noći meditirao u molitvi nad ovom stvarnošću, bilo mi je također ukazano kako je baš ovaj princip koji se skriva iza onih čuvenih Riječi u Marku 11:24, naime,

 1. Imajte vjeru Božju(Marko 11:22), tj. imajte pouzdanje da je Bog VJERAN i da će ispuniti što je obećao u Svojoj Riječi ili kroz Svoju Riječ('držite Ga za Riječ!' J; jedan od prijevoda Marka 11:22 čita: 'Računajte na vjernost Božju'), i jednom kada imate tu vjeru da On jeste vjeran, i da vam je od Njega obećano ono za čim žudite, tj. za što se 'molite',
 2. Ponašajte se kao da ste već dobili to što vam je obećao(naravno, AKO ste PRIJE TOGA ispunili sve od strane Njega za ispunjenje tog obećanja zadane UVJETE!), i uredite vaš život tako, počnite živjeti tu vašu vjeru, i ta će vjera osloboditi obećanje Božanske Riječi u vaš život, i bit će vam kako ste željeli(Marko 11:24).

Samo pazite na trikove Sotone po putu, jer on će SIGURNO utjecati na vaš um, koji sam po sebi NEMA SPOSOBNOSTI NI MOGUĆNOSTI izračunati dinamiku Božjeg djelovanja (1 Korinćanima 2:14), i kroz njega će vam slati svakojake misli koje će vam govoriti 'to nije moguće', 'to se nikada neće dogoditi' i tome slično, čemu se morate oduprijeti čvrsti u vjeri tj. zaštićeni i ohrabreni spoznajom onih 7 iznad spomenutih Istina ... i samo odvažno i postojano nastaviti hodati u svojoj vjeri te tako zadobiti obećano!

Ne zaboravite slaviti vašeg Oca Nebeskog zbog Njegove dobrote i milosrđa prema vama te Mu zahvaljivati što je blagonaklono pogledao na, te uslišio vaše potrebe!

***

*Slika koja bi vam trebala olakšati zamišljanje upravo rečene dinamike jeste sljedeća (parafraziram F.F. Boswortha koji je to krasno objasnio u njegovoj knjizi 'Krist, Iscjelitelj'):

Kada zemljoradnik posadi svoje sjeme u dobro izorano tlo, on ne dolazi svakog dana i ne kopa nanovo da vidi da li je to sjeme počelo rasti, nego kaže, 'ja sam sretan da je ono posađeno.' On nastavlja obavljati druge poslove i vjeruje kako je posađeno sjeme započelo svoj proces razvoja i kako će u određeno mu vrijeme dati željeni plod, (ja dodajem:) ako je to žito, onda žito, ako je paradajz, onda paradajz.

Eto, ista je potpuno stvar sa sjemenom Božjeg Obećanja ili Božje volje za nas u Riječi (Luka 8:11), kojeg ako posadimo u vjeri u naše srce (a 'sjeme Riječi' se 'sadi' ako znamo što je Bog obećao, ako u to vjerujemo i ako živimo sukladno tome), ili 'dobru zemlju' (Luka 8:15), i ako ga 'ogrijemo' Ljubavlju spram našeg Boga-Oca u Isusu Kristu, ne može a ne ostvariti svoju svrhu, tj. donijeti plod zbog kojeg ju je naš Nebeski Otac i 'poslao' tj. izgovorio za nas.

"Kao što daždi i sniježi s neba bez prestanka dok se zemlja ne natopi, oplodi i ozeleni da bi dala sjeme sijaču i kruha za jelo, tako se Riječ koja iz Mojih usta izlazi ne vraća k Meni bez ploda, nego čini ono što Sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah." 

Izaija 55:10, 11

***

 

E sad, glede onog praktičnog dijela nakon molitve koji svih jako zanima, dakle dvije su stvari važne, prvo, da SVAKODNEVNO čitate ovo ovdje što sam vam napisao, i posebice polako 'žvačete' sve odlomke iz Pisma, tj. sve citate, jer u Njima vam je 'Duh i život' (Ivan 6:63) ... tj. to je 'Riječ koju je ON poslao da bi nas iscjelio'(Psalam 107:20)!

Upute koje vam daju TOČNU sliku o tome kako se morate odnositi prema Božjim Riječima iz ovog 'priručnika', nalazimo u onom odlomku iz Mudrih Izreka 4:20-22 koji čita:

'Dijete Moje,

1.pazi na Moje riječi,

2.prigni uho svoje Mojim besjedama.

3.Ne gubi ih NIKAD iz očiju,

4.pohrani ih usred srca svoga. – (i ako to budeš radio kako treba):

5.Jer su život onima koji ih nalaze i OZDRAVLJENJE svemu tijelu njihovu.'

***

Sljedeća praktična stvar se tiče 'misli' koje će Sotona ubacivati u um ako iscjeljenje bude 'otezalo', tipa 'neće tebe Krist iscjeliti', 'to se ne događa svima', 'pogledaj simptome, još su tu...', 'opipaj kvržicu' itd. itd. ...

Svaki puta kada vam se to dogodi, vi trebate imati pred sobom JEDINO Božje Obećanje glede vašeg ozdravljenja i baš kao što se Isus suprotstavio Sotoni u pustinji na kušnju govoreći svaki puta 'Pisano je!', tako i vi trebate reći:

'Odstupi od mene Sotono, ti si lažac od početka, i ubojica, pisano je: 'Njegovim sam ranama iscjeljen'! Ja Sam već primio ozdravljenje od Isusa Krista!' On nikada neće pogaziti Svoj savez i Svoje obećanje!'

Slično, ako je recimo vaše iscjeljenje bilo posluženo prema uputama iz Jakova 5:14, 15, znači 'mazanjem uljem u ime Gospodnje i molitvom', ili pak 'polaganjem ruku' prema Marku 16:18, vi uvijek trebate Kušaču i Lažljivcu reći:

'Odstupi od mene Sotono, ti lažljivče jedan, moj mi je Otac obećao u Svojoj Riječi: 'Molitva(ili 'polaganje ruku')će me spasiti, i Gospod će me podići/ozdraviti!' U Njegovu Riječ ja ne sumnjam, jer Njegova je Riječ Istina, i On pomno pazi na nju da je ispuni!'

U svakom slučaju, važno je da više ne molite za ozdravljenje, tj. za istu stvar, već da stupite hrabro u vjeri baš kao što je pisano u Hebrejima 11:1

'A vjera je već neko imanje (ili 'vlasništvo') onoga čemu se nadamo (ovdje ozdravljenje), uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo.'

... te nastavite slaviti Isusa Krista radi Njegove dobrote i milosti te zahvaljivati poradi vašeg ozdravljenja, i On tu vjeru neće razočarati! 

'A Isus se okrenu i vidjevši je reče: "Hrabro, kćeri, vjera te tvoja iscjelila(Sozo)." I žena bi iscjeljena od toga časa.'  Matej 9:22

'On joj reče: "Kćeri, vjera te tvoja iscjelila(Sozo)! Pođi u miru i budi zdrava od svojega zla!" Marko 5:34

'Isus će mu: "Idi, vjera te tvoja iscjelila(Sozo)!" I on odmah progleda i uputi se za njim. Marko 10:52

'A On reče ženi: "Vjera te tvoja iscjelila(Sozo)! Idi u miru!" Luka 7:50

'A On joj reče: "Kćeri, vjera te tvoja iscjelila(Sozo)Idi u miru!" Luka 8:48

'A njemu reče: "Ustani! Idi! Tvoja te vjera iscjelila(Sozo)!" Luka 17:19

'Isus će mu: "Progledaj! Vjera te tvoja iscjelila(Sozo)."  Luka 18:42

 

Poruka je Evanđelja jasna, u životu će nam biti ni više ni manje nego BAŠ KAKO SMO VJEROVALI:

'I reče Isus satniku: "Idi, neka ti bude kako si vjerovao!" I ozdravi sluga u taj čas.'

Matej 8:13 

'Kad je Isus odlazio odande, pođu za Njim dva slijepca vičući: "Smiluj nam se, Sine Davidov!" A kad uđe u kuću, pristupe Mu slijepci. Isus im kaže: "Vjerujete li da mogu to učiniti?" Kažu Mu: "Da, Gospode!" Tada se dotače njihovih očiju govoreći: "Neka vam bude po vašoj vjeri."   

Matej 9:27-29 

'Tada joj Isus reče: "O ženo! Velika je vjera tvoja! Neka ti bude kako želiš." I ozdravi joj kći toga časa.' 

Matej 15:28

U Ljubavi Isusa Krista... Koji je Spasitelj ne samo naše duše, nego i našeg tijela! (Efežanima 5:23)

'Jer Ja uistinu JESAM najbolji Iscjelitelj i Iskupitelj Koji može odnijeti 

Sve vaše bolesti, i učiniti vas zdravima u tijelu i duši.'   

BD 4626

           Lorens