Razlog zašto se čovjek razboli je isti zašto on kasnije izgubi svoje iscjeljenje?!

Razlog zašto se čovjek razboli je isti zašto on kasnije izgubi svoje iscjeljenje?!

 

"Eto, ozdravio si! (stanje nakon intervencije Isusa Krista, znači NESTALI simptomi   bolesti)

Više ne griješi (uputa ozdravljenom čovjeku za život nakon primanja iscjeljenja u što je čovjekova slobodna volja uključena, a ujedno ukazuje na uzrok njegove bolesti, jer 'više ne…', znači da je griješio i da se to odnosi spram bolesti)

da te što gore ne snađe!" (upozorenje što će se čovjeku dogoditi ako ne poprati uputu, tj., bolest od koje je bio OZDRAVIO će mu se vratiti ali još gora) Ivan 5:14


Bio sam ovog ljeta (2014) kod jedne žene i molio za njezinu bolnu ruku i rame… ona je preko godinu dana bila u takvoj užasnoj boli da je pila tablete koje piju ljudi koji imaju rak kostiju … sva zgrčenog lica … ne spava (unatoč tabletama za spavanje)… očajna … dakle konstantna jaka bol u ruci i ramenu …

Nikakvi doktorski zahvati nisu joj pomogli … nikakve terapije ili vježbe … a spomenute jake tablete nešto malo umanje tu bol … ali se ona ubrzo vrati … žena uglavnom baš u teškoj situaciji!

Ja sam pričao o Isusu jedno sat vremena, objasnio što radim za Njega te naša prava i povlastice koje imamo ako smo Njegovi … na što je ona rekla da je vjernik katolik koji oduvijek vjeruje u Boga, ali ne ide u crkvu, niti čita Pismo… znači ni ne živi po Riječi … a to kako ja razumijem 'pravila Reda', takvo se postojanje jedva može nazvati vjernikom …

Gledajući je u toj muci … ja sam je uhvatio za ruku … i moleći se u Ime Isusa Krista 'sproveo Silu Ljubavi' u nju … i ta je bol nestala … na licu mjesta … Hvala Ti Isuse!

Trebali ste vidjeti oduševljenje kod njezinog muža, ateista … on plače…

pročitaj više..Razlog zašto se čovjek razboli je isti zašto on kasnije izgubi svoje iscjeljenje?!

Budeš li..?!

'Budeš li...?!'

(Siječanj 23, 2012)

"Budeš li (uvjet) zdušno slušao glas Gospoda, Boga svoga, vršeći što je pravo u Njegovim očima; budeš li pružao svoje uho Njegovim zapovijedima i držao Njegove zakone, nikakvih bolesti  koje Sam dopustio da snađu Egipćane na vas neću puštati. Jer Ja Sam Gospod Koji dajem zdravlje (ili 'Koji te iscjeljujem', 'tvoj Doktor')."

Izlazak 15:26Ekipica moja draga i mila, radosti moja pre-velika pred Drugim Dolaskom Isusa Krista u velikoj moći i slavi 
(Matej 24:30), jutro vam želim ovdje sa Bijenika i da po Njegovu imenu budete zdravi i u svemu dobro (3 Ivanova 1:2)

No, nastavljamo sa našom temom, dakle, recimo da se je bolestan tj. potrebiti čovjek doista potrudio i pročitao iz Svetog Pisma sve ono što je od strane našeg Boga i Oca tamo objavljeno glede Njegove volje za nas po pitanju iscjeljenja (ja sam se potrudio to sakupiti i sažeti u učenje 'Sozo', vidi str. 86, odakle sam radi vaših potreba izvadio one dijelove koji se tiču Njegove volje za naše zdravlje i ubacio ih u propovijed pod nazivom 'Hoću!'), i recimo da je 'slušanjem' te Poruke u njemu nestala bilo kakva sumnja po pitanju toga da li je ili ne Božja volja da on bude iscjeljen (Rimljanima 10:17), tj. uzmimo u obzir da je on sada  u svom srcu doista bez ikakve sumnje da je bolest od Sotone i da ga njegov Otac želi osloboditi od nje, tj. učiniti zdravim, poradi čega je i 'sišao' u Isusu Kristu da bi uništio 'djela đavlova' (1 Ivanova 3:8), tj. ozdravio SVE koji Mu priđu (što se, kako smo već više puta rekli, može vrlo lako uočiti od strane svake iole racionalne osobe samo ako se pogleda Njegovo djelovanje 'prije' Isusa, znači među Židovima, zatim 'u' Isusu, tijekom tri-i-po-godišnje Njegove aktivne službe, i 'kroz Isusa' a u vjernicima nakon Kristova uznešenja pa sve do dana današnjega = T.L.Osborn), postavlja se pitanje 'pa što je onda sljedeći korak kojeg mora napraviti takva jedna potrebita (za iscjeljenjem) duša?! 

Read more: Budeš li..?!

Nakon Molitve Vjere - Simptomi

Nakon Molitve Vjere - Simptomi

(Siječanj 3, 2012)

'Biti zaokupljen sa i pod utjecajem simptoma namjesto Božjom Riječju je dvojbiti istinitost Boga.'   F.F.Bosworth

'Krist, Iscjelitelj - 6'

Ekipica moja draga i mila, radosti moja pre-velika u ove Posljednje Dane kada su mnogi antikristi izašli u svijet (1 Ivanova 2:18) koji niječu da Isus JEST Krist i nastoje na svaki način postaviti neki drugi lik na prijestolje na-mjesto (anti-Krist ne znači samo 'protiv-Krista' već i 'na-mjesto-Krista') Njega, kako ste mi vi jutros, radite snješka?!

No, idemo dalje sa našim 'primanjem iscjeljenja od Boga JEDINO kroz Krista', i to u period nakon Molitve Vjere. Dakle, recimo da nakon Molitve Vjere bolesni čovjek nije doživio čudo, tj. da nije smjesta ozdravio, što je VRLO MOGUĆE, i recimo da mu se nije dogodilo iscjeljenje u onom najboljem mogućem obliku a to je da su mu vrlo brzo nakon što je u vjeri zakoračio u zdravlje koje se još nije vidjelo niti osjetilo (Hebrejima 11:1) nestali svi simptomi, kao onda u našeg F. kada ga je sutradan ruka prestala boljeti 70% a preksutra skroz, ili pak kao u ovom krasnom i poučnom slučaju.

Pastor E.E.Byrum iznosi sljedeći incident koji se dogodio u njegovu životu oko 1885 kada je služba iscjeljenja bila skoro nepoznata među Kršćanima:

Read more: Nakon Molitve Vjere - Simptomi

Svjesnost o vlastitom grijehu i priznavanje krivnje

Zašto Čista Istina? – 85

(Svjesnost o vlastitom grijehu i priznavanje krivnje)

Rimljani 10:

9 Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodar (cijelog tvog života)i SRCEM vjeruješ da Ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen.

10 Doista, SRCEM vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati spasava.

11 Jer veli Pismo: Tko god u Nj vjeruje, neće se postidjeti.

12 Nema uistinu razlike između Židova i Grka jer jedan je Gospodar sviju, bogat prema svima koji ga prizivlju.

13 Jer: Tko god prizove ime Gospodnje, bit će spašen/izbavljen/iscjeljen (Sozo).

14 Ali kako da prizovu onoga u koga ne povjerovaše? A kako da povjeruju u onoga koga nisu čuli? Kako pak da čuju bez propovjednika?

15 A kako propovijedati bez poslanja? Tako je pisano: Kako li su ljupke noge onih koji donose blagovijest dobra.

16 Ali nisu svi poslušali blagovijesti - evanđelja! Zaista, Izaija veli: Gospode, tko povjerova našoj poruci?

17 Dakle: vjera po poruci, a poruka riječju Kristovom.

Ekipica moja draga i mila, evo mene još jednom danas kod vas jer ne mogu odoljeti da ne podijelim sa vama ovu prekrasnu i važnu Objavu koju sam sinoć počeo a danas dovršio prevoditi, a tiče se pak 'Besjede o Križu' sa kojom se suočavaju danas oni 'sretnici' koji će biti na Seminaru, jer vjerujte mi nema boljeg mjesta gdje se možete naći nego tamo gdje je svjetlo Čiste Istine na temu najvažnijeg događaja koji se ikada dogodio ili će se dogoditi u svemiru, a to je Čin Spasenja Isusa Krista!

Prema Mudrosti koja je meni dana, i prema percepciji koja izvire iz Ljubavi prema Kristu, ja sa tugom moram reći da jako, jako veliki postotak ljudi koji se nazivaju Kršćanima uopće nisu iskupljeni i spašeni, tj. da su i dalje zavezani od strane Sotone i da će, ako tako ostane, doživjeti jako nezgodno buđenje kada uđu u onostrano! Izaija 29:8

Read more: Svjesnost o vlastitom grijehu i priznavanje krivnje

Mi doista imamo Oca na nebu... Koji je LJUBAV!

Mi doista imamo Oca na nebu... Koji je LJUBAV!

(Siječanj 24, 2012)


Ekipica moja draga i mila, dobar vam dan želim ovdje iz kišne Nove Gradiške, kako ste mi vi danas, kako ste vi započeli ovaj dan?! J

Ja sam sa našom tetom L., koja je mogu reći, prema dojmu od jučer popodne-navečer kada smo bili zajedno, do sada u najboljem izdanju 'spasenja duše i tijela', ujutro rano pročitao 1-i Psalam,

1 Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih, ne staje na putu grešničkom i ne sjeda u zbor podrugljivaca,

2  već uživa u Zakonu Jahvinu, o Zakonu njegovu misli dan i noć.

3 On je k'o stablo zasađeno pokraj voda tekućica što u svoje vrijeme plod donosi; lišće mu nikad ne vene, sve što radi dobrim urodi.

4 Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi! Oni su k'o pljeva što je vjetar raznosi.

5 Stoga se opaki neće održati na sudu, ni grešnici u zajednici pravednih.

6 Jer Jahve zna put pravednih, a propast će put opakih.

... nakon čega je teta L. komentirala ono 'Blago...', a ja sam se pak koncentrirao na ono zašto mu je blago o čemu govori stih 3, naglasak naravno na od svih ljudi željeno '... sve što radi dobrim urodi', te naravno, odmah nakon toga, kako to postići, o čemu govore stihovi 1 & 2.

Kada je teta L. otišla na posel, ja sam se posvetio čitanju Hebreja, i onda mi je tijekom 'pripreme' nekako baš sjela uvodna molitva, pa sam je zapisao kod sebe na Hebreje, a i sa vama ću je ovdje podijeliti:

'Prosvijetli me po Istini Svojoj, Oče,

 i u svu Istinu uvedi me,

 ali ne radi mene samoga jedino, već

 nek moj svijećnjak svijetli svima u kući

 i neka se u moj grad na gori stječu svi narodi Zemlje.'

Read more: Mi doista imamo Oca na nebu... Koji je LJUBAV!

'Hoću!' (Matej 8:3)

'Hoću!' (Matej 8:3)

Ekipica moja draga i mila, radosti moja pre-velika pred Drugim Dolaskom Isusa Krista na stvaranje Novog neba i Nove Zemlje (Otkrovenje 21:1), jutro vam želim ovdje sa Bijenika, kako ste mi vi danas, ste orni za 'sveti boj'?! 

Nastavljamo sa našom temom i to uz korištenje vrlo korisnih za našu 'stvar' primjedbi kako ih daje moja oboljela prijateljica (naravno uz molitvu da će njoj prvoj ove protu-primjedbe donijeti koristi i konačno potpuno ozdravljenje!), koja je u zadnjem odgovoru napisala:

'I da napokon zaključimo pitanje u vezi mojih bolesti- naravno da bi voljela biti potpuno zdrava, ali ja znam da to Gospodin zna.Tako da me može iscijeliti kad god hoće, bilo koji tren. Ja sam u tom iščekivanju. Predajem se u Njegovu volju.'

No, razložimo ovu misao na značenja koja sadrži, dakle, ovdje je rečeno da: 

1. Ona želi iscjeljenje

2. Da vjeruje da je Bog MOŽE iscjeliti

3. Ali da On to NEĆE (još) tj. da Njemu (za sada, što je već prilično dug period) odgovara da je ona bolesna

4. Da se ona predaje Njegovoj volji ... 

Read more: 'Hoću!' (Matej 8:3)

Bolest (invaliditet) - Božji blagoslov ili prokletstvo?!

Bolest (invaliditet) - Božji blagoslov ili prokletstvo?!

 

'Zato se pojavi Sin Božji: da razori djela đavolska.'

1 Ivanova 3:8

Ekipica moja draga i mila, radosti moja pre-velika u ove Posljednje Dane kada se Ljubav ohladila i kada je čovjek čovjeku vuk, namjesto brat (Matej 24:12), jutro vam želim sa Bijenika, kako ste mi vi ustali danas, ste vredni?!

 

Već spomenuta prijateljica sa 'posebnim potrebama' kako bi to rekla naša T., kada smo razgovarali o njezinom stanju za koje ona zna da nije 'normalno', tj. ona priznaje da je bolesna, a kao odbranu svoje 'pozicije', pozvala se na činjenicu da su 'i mnogi Katolički sveci bili bolesni' što implicira, ako uzmemo u obzir tradiciju Katoličke Crkve, da je bolest Božji blagoslov i da se kao takva treba ponizno trpjeti, što dalje implicira, da treba biti bolestan do kraja života te tako umrijeti.

Što napraviti kada se takav 'pogled na stvar' pojavi pred vama ... postavlja se naravno pitanje samo od sebe?!

 

Čini se najbolje okrenuti se ka vrhovnom autoritetu, znači Svetom Pismu, te najprije vidjeti kako Bog, Čija je to Riječ, Bog Koji nikada ne laže (Titu 1:2), tj. Čija Riječ je Istina (Ivan 17:17), Bog Koji nas svih poziva kroz Apostola Pavla da 'ne budemo lakomisleni nego da spoznamo koja je Njegova volja i da to izabiremo' (Efežanima 5:10, 17), dakle da pogledamo Kako On gleda na bolest, tj. kako je tamo naziva i karakterizira.

 

T.L.Osborn koji je, da ponovim, čovjek od 88 godina i koji je već 66 godina na 'terenu' i koji je vidio milijune ljudi iscjeljenih u preko 100 zemalja kroz ovu Poruku Evanđelja koju vam ovdje donosim, i to od svake bolesti koju možete zamisliti - BEZ RAZLIKE (dakle, čovjek koji DOSLOVNO kroz ovu Poruku Evanđelja koju vam donosim 'diže mrtve, čisti gubave, tjera zloduhe, iscjeljuje SVE bolesti i fizičke mane', u što su uključeni i rast kostiju gdje kosti nema, rast organa gdje organa nema, iscjeljenje od raka, SIDE itd. baš kako je Isus naložio nakon što je isto započeo Sam i nastavlja činiti u i kroz Svoje Tijelo, ili Crkvu = Matej 10:8 + Hebrejima 13:8 + Djela 1:1 = u Djelima je pravilan prijevod ne 'što je Isus činio i podučavao', nego, '... što je Isus ZAPOČEO činiti i podučavati...', izuzetno, izuzetno važna razlika u prijevodu!), kaže u knjizi 'Iscjeljenje bolesnih', što je knjiga kroz koju su, znači dok su je čitali (zanimljivosti radi, druge dvije najvažnije knjige na ovu istu temu, i sa ISTOM PORUKOM O OZDRAVLJENJU UKLJUČENOM U ISKUPLJENJE NA KRIŽU, dakle 'Isus, Iscjelitelj', od E.W. Kenyona, te 'Krist, Iscjelitelj' od F.F. Boswortha, imaju istu dodatnu poruku na sebi, a to je, stotine tisuća ljudi su ozdravljali i ozdravljaju i dalje samo što su čitali te knjige i POVJEROVALI U PORUKU EVANĐELJA O KRIŽU, jer ‘Evanđelje je Sila Božja na Spasenje i Iscjeljenje’, ista riječ na Grčkom, za sve koji vjeruju = Rimljanima 1:16), BEZ IKAKVE MOLITVE samo time što su UPOZNALI ISTINU KOJA IH JE OSLOBODILA OD LAŽI SOTONE DA MORAJU BITI BOLESNI, od laži njega koji je 'prijevremeni ubojica ljudi kroz bolest' (Ivan 8:31, 32 + 8:44 + 10:10), dakle on kaže sljedeće:

'Mnogi kažu (a to je točno ono što je ta moja prijateljica radi tradicije u kojoj je odrasla, izjavila meni), 'možda je Bog vidio prikladnim da na mene položi tu bolest. Možda je to Njegova volja da budem bolestan. Možda je to Njegov prikriveni blagoslov. To može biti jedan od tajnovitih načina kako on izvodi dobro u mojem životu?'

Vjerujem da prepoznajete ovu liniju razmišljanja. T.L.Osborn, koji je po meni više svet od ikojeg sveca za kojeg ste ikada čuli, a kažem to jer je on više milijuna ljudi, štoviđe cijelih naroda svih religija priveo Isusu Kristu nego itko drugi na svijetu ikada, jer je 'probio' za Krista više novih država nego itko tko je hodao Zemljom, koji je doživio više čuda iscjeljenja nego bilo koji čovjek koji je ikada služio Kristu, isti T.L.Osborn koji je rekao:

'predaleko sam bio i previše sam vidio da bi meni mogli prodavati priču o tome kako je bolest od Boga', on kaže dalje, 'ovih nekoliko misli će vam pomoći da razumjete da ovo iznad nije istina'.

 

1. Bog naziva bolest 'zarobljeništvom' - znači terminologija u Starom Zavjetu

U Jobu 42:10, koji je kod nas krivo preveden, čitamo, 'I Bog je Joba oslobodio od zarobljeništva kada se pomolio za njegove prijatelje.'

Na što se odnosi riječ 'zarobljeništvo', vidi se iz Joba 2:7:

'I Sotona ode ispred lica Jahvina. On (znači Sotona) udari Joba zlim prištem od tabana do tjemena.'

Kad smo već kod 'prišteva', da se ja malo ubacim , njih Ponovljeni Zakon, ista ona knjiga na koju se Isus poziva kada se u pustinji borio sa Sotonom (Matej 4:1-11), svrstava u prokletstvo koje si čovjek sam navuče na sebe kada ne živi po Božjoj Riječi, tj. po Njegovim zapovijedima (ovo ovdje navodim da ne bi brkali 'Božje dopuštenje zla da čovjek vidi gdje je duhovno i da se pokaje i da se promijeni i time da nadvlada zlo u sebi i pretvori ga u dobro', i 'Božju volju' jer mnogi to brkaju):

'Jahve će te udarati egipatskim prištevima, čirevima, krastama i svrabom, od kojih se nećeš moći izliječiti.'

Ponovljeni Zakon 28:27

'Jahve će te udarati ljutim prištevima po koljenima i po stegnima - od stopala nogu tvojih do tjemena na glavi tvojoj - od kojih se nećeš moći izliječiti.'

Ponovljeni Zakon 28:35

T.L. dalje nastavlja, 'Zarobljeništvo ne može biti volja Božja jer je Isus, Koji je bio 100% izražaj Božje volje (Ivan 6:38; Hebrejima 10:7, 9), došao propovijedati OSLOBOĐENJE zarobljenima i sužnjima, prema Izaiji 61:1 i Luki 4:18

Iz ovog vidimo da je bolest zarobljeništvo, da je dio kletve ili prokletstva, a da je Isus došao osloboditi i oslobodio je na Križu ljude od tog zarobljeništva (Izaija 53:4, 5 + Matej 8:17 + 1 Petrova 2:24) ili od prokletstva, znači svih bolesti koje navodi Ponovljeni Zakon 28 (Galaćanima 3:13, 14).’

 

2. Isus naziva bolest jarmom/svezom/ropstvom (bondage) – znači terminologija u Novom Zavjetu

'Nije li dakle i ovu kćer Abrahamovu, koju Sotona sveza evo osamnaest je već godina , trebalo odriješiti od tih spona u dan Subotni?"

Luka 13:16

Vidjevši ovu ženu kako je prignuta, rekao joj je, 'Ženo oslobođena si od svoje bolesti' (stih 12). On je rekao da ju je Sotona svezao. Nikada nije izvodio dokaze da je Njegov ljubljeni Otac, u jednom naporu da usavrši neku njezinu skrivenu kvalitetu u njezinu životu, nju bio svezao. Bog ne svezuje ljude - On ih oslobađa.

 

Isus nikad nije rekao da je ova žena bila prignuta da bi se održala poniznom, ili da je to bio neki tajanstven način kako je Bog sprovodio Njegovu volju u njezinu životu. Isus je rekao da ju je Sotona svezao.

 

Ropstvo (bondage) ne može biti volja Božja. Isus je došao osloboditi one koji su u ropstvu (Luka 4:18)

Bilo je prorokovano o Njegovoj službi kako će On 'kidati okove nepravedne, razvezivat' spone jarmene, puštati na slobodu potlačene, slomiti sve jarmove.' Izaija 58:6

Iz ovog vidimo da je Isus nazivao bolest ropstvom/svezom, a svakoj porobljenoj/svezanoj osobi je zapovjeđeno da bude odvezana, da se oslobodi.

Isus je došao kao put, Istina, i uzdignuće. On je rekao, 'Upoznat ćete Istinu, i Istina će vas osloboditi (od Sotone i njegovih laži).' Ivan 8:32

 

3. Kroz Svetog Duha bolest se naziva 'potlačenošću' – termin nakon uznešenja Krista pa sve do današnjih dana

 

Djela Apostolska 10:

37 Vi znate što se događalo po svoj Judeji,   počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan:

38 kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, Njega Koji je, jer Bog bijaše s Njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući SVE kojima bijaše ovladao* đavao."

(Radi boljeg shvaćanja ove super važne rečenice u kojoj se daje jedan opći pregled onog što je Isus radio tijekom Svoje aktivne službe, riječ koju naši prevoditelji prevode sa 'ovladao' je bolje prevesti kako to rade ostali svjetski prijevodi, ili pak naš 'suvremeni' prijevod, dakle, 'sve koje je đavao držao potlačene')

 

Dok je Petar ovo govorio, svi koji su ga slušali su se ispunili sa Svetim Duhom... nije Božja volja da Njegova djeca budu potlačena od strane ikakve bolesti ili bilo kakve druge potlačenosti... prema Pismu, Isus je došao 'pustiti potlačene na slobodu' (Luka 4:18)

Sloboda, oslobođenje, izbavljenje, slomljeni okovi, skinuti tereti, i pušteni na slobodu zarobljeni su veliki rezultati službe Novog Zavjeta.

Bog naziva bolest 'zarobljeništvom', Isus je naziva 'svezom/ropstvom', a Sveti Duh je naziva 'tlačenjem'. Poravnajte vaš stav sa onim Riječi Božje i budite iscjeljeni.

'Ako vas dakle Sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni.'

Ivan 8:36

'Upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi."

Ivan 8:32

'Za slobodu nas Krist oslobodi! Držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva!'

Galaćanima 5:1

***

 

Ja ću ovo završiti sa nekim važnim izjavama iz Svetog Pisma, dakle prvo ona iz Ivana 10:10, gdje čitamo da je Sotona došao ukrasti (naše zdravlje, mir, sreću, novac) uništiti (naše tijelo, obiteljski sklad, budućnost) (prijevremeno) ubiti (naše tijelo), ali Isus Krist, Koji je došao uništiti djela đavlova (1 Ivanova 3:8), u koja spada i BOLEST, je došao da imamo Božji život, i da ga imamo u izobilju (tj. da doživimo puninu naših dana = Izlazak 23:25, 26, i tim putem ostvarimo cilj zbog kojeg smo postavljeni na Zemlju, a to je savršenstvo u Ljubavi i sjedinjenje po toj Ljubavi sa Bogom u Isusu Kristu = Ivan 17:21-23).

Moja je molitva za vas prema tome ona Pavlova iz Efežana 1:18-20, naime:

'Da vam se otvore duhovne oči vašeg srca, da upoznate nadu koju vam je Bog dao kada vas je pozvao, i da ćete tada vidjeti koliko je bogato veličanstveno naasljedstvo koje je Bog dao Svojim svetima, i da doznate kako je neusporedivo velika Njegova snaga u nama vjernicima, Njegova snaga koju je On moćno pokazao u Kristu kada Ga je podigao iz mrtvih'

Suvremeni prijevod

Jedna od najvažnijih izjava iz Svetog Pisma na ovu temu, a nadovezuje se izvrsno na ovo požućeno (i predlažem vam da se hranite sa tom izjavom, da o njoj razmišljate često, da u molitvi osluškujete 'iz' nje), jeste ona iz Rimljana 8:11, dakle:

'Ako ovaj Duh Božji, ovaj sve-silni Božji Duh Koji je Isusa uskrsnuo od mrtvih, prebiva po vjeri u vašim srcima, znači po istinskoj vjeri u ono što je Krist napravio na Križu, onda će On, jednom kada u vama bude nastanjen, kroz taj Duh oživjeti i vaša smrtna tijela, tj. ozdraviti vas od bolesti.'

Neka milost i mir budu sa svima onima koji ljube Isusa Krista iskrenom Ljubavlju (Efežanima 6:24)

 

Lorens

 

More Articles...

  1. Sozo