Propovijedi o iscjeljenju

Razlog zašto se čovjek razboli je isti zašto on kasnije izgubi svoje iscjeljenje?!

Razlog zašto se čovjek razboli je isti zašto on kasnije izgubi svoje iscjeljenje?!

 

"Eto, ozdravio si! (stanje nakon intervencije Isusa Krista, znači NESTALI simptomi   bolesti)

Više ne griješi (uputa ozdravljenom čovjeku za život nakon primanja iscjeljenja u što je čovjekova slobodna volja uključena, a ujedno ukazuje na uzrok njegove bolesti, jer 'više ne…', znači da je griješio i da se to odnosi spram bolesti)

da te što gore ne snađe!" (upozorenje što će se čovjeku dogoditi ako ne poprati uputu, tj., bolest od koje je bio OZDRAVIO će mu se vratiti ali još gora) Ivan 5:14


Bio sam ovog ljeta (2014) kod jedne žene i molio za njezinu bolnu ruku i rame… ona je preko godinu dana bila u takvoj užasnoj boli da je pila tablete koje piju ljudi koji imaju rak kostiju … sva zgrčenog lica … ne spava (unatoč tabletama za spavanje)… očajna … dakle konstantna jaka bol u ruci i ramenu …

Nikakvi doktorski zahvati nisu joj pomogli … nikakve terapije ili vježbe … a spomenute jake tablete nešto malo umanje tu bol … ali se ona ubrzo vrati … žena uglavnom baš u teškoj situaciji!

Ja sam pričao o Isusu jedno sat vremena, objasnio što radim za Njega te naša prava i povlastice koje imamo ako smo Njegovi … na što je ona rekla da je vjernik katolik koji oduvijek vjeruje u Boga, ali ne ide u crkvu, niti čita Pismo… znači ni ne živi po Riječi … a to kako ja razumijem 'pravila Reda', takvo se postojanje jedva može nazvati vjernikom …

Gledajući je u toj muci … ja sam je uhvatio za ruku … i moleći se u Ime Isusa Krista 'sproveo Silu Ljubavi' u nju … i ta je bol nestala … na licu mjesta … Hvala Ti Isuse!

Trebali ste vidjeti oduševljenje kod njezinog muža, ateista … on plače…

pročitaj više..Razlog zašto se čovjek razboli je isti zašto on kasnije izgubi svoje iscjeljenje?!

Budeš li..?!

'Budeš li...?!'

(Siječanj 23, 2012)

"Budeš li (uvjet) zdušno slušao glas Gospoda, Boga svoga, vršeći što je pravo u Njegovim očima; budeš li pružao svoje uho Njegovim zapovijedima i držao Njegove zakone, nikakvih bolesti  koje Sam dopustio da snađu Egipćane na vas neću puštati. Jer Ja Sam Gospod Koji dajem zdravlje (ili 'Koji te iscjeljujem', 'tvoj Doktor')."

Izlazak 15:26Ekipica moja draga i mila, radosti moja pre-velika pred Drugim Dolaskom Isusa Krista u velikoj moći i slavi 
(Matej 24:30), jutro vam želim ovdje sa Bijenika i da po Njegovu imenu budete zdravi i u svemu dobro (3 Ivanova 1:2)

No, nastavljamo sa našom temom, dakle, recimo da se je bolestan tj. potrebiti čovjek doista potrudio i pročitao iz Svetog Pisma sve ono što je od strane našeg Boga i Oca tamo objavljeno glede Njegove volje za nas po pitanju iscjeljenja (ja sam se potrudio to sakupiti i sažeti u učenje 'Sozo', vidi str. 86, odakle sam radi vaših potreba izvadio one dijelove koji se tiču Njegove volje za naše zdravlje i ubacio ih u propovijed pod nazivom 'Hoću!'), i recimo da je 'slušanjem' te Poruke u njemu nestala bilo kakva sumnja po pitanju toga da li je ili ne Božja volja da on bude iscjeljen (Rimljanima 10:17), tj. uzmimo u obzir da je on sada  u svom srcu doista bez ikakve sumnje da je bolest od Sotone i da ga njegov Otac želi osloboditi od nje, tj. učiniti zdravim, poradi čega je i 'sišao' u Isusu Kristu da bi uništio 'djela đavlova' (1 Ivanova 3:8), tj. ozdravio SVE koji Mu priđu (što se, kako smo već više puta rekli, može vrlo lako uočiti od strane svake iole racionalne osobe samo ako se pogleda Njegovo djelovanje 'prije' Isusa, znači među Židovima, zatim 'u' Isusu, tijekom tri-i-po-godišnje Njegove aktivne službe, i 'kroz Isusa' a u vjernicima nakon Kristova uznešenja pa sve do dana današnjega = T.L.Osborn), postavlja se pitanje 'pa što je onda sljedeći korak kojeg mora napraviti takva jedna potrebita (za iscjeljenjem) duša?! 

Read more: Budeš li..?!

Svjesnost o vlastitom grijehu i priznavanje krivnje

Zašto Čista Istina? – 85

(Svjesnost o vlastitom grijehu i priznavanje krivnje)

Rimljani 10:

9 Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodar (cijelog tvog života)i SRCEM vjeruješ da Ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen.

10 Doista, SRCEM vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati spasava.

11 Jer veli Pismo: Tko god u Nj vjeruje, neće se postidjeti.

12 Nema uistinu razlike između Židova i Grka jer jedan je Gospodar sviju, bogat prema svima koji ga prizivlju.

13 Jer: Tko god prizove ime Gospodnje, bit će spašen/izbavljen/iscjeljen (Sozo).

14 Ali kako da prizovu onoga u koga ne povjerovaše? A kako da povjeruju u onoga koga nisu čuli? Kako pak da čuju bez propovjednika?

15 A kako propovijedati bez poslanja? Tako je pisano: Kako li su ljupke noge onih koji donose blagovijest dobra.

16 Ali nisu svi poslušali blagovijesti - evanđelja! Zaista, Izaija veli: Gospode, tko povjerova našoj poruci?

17 Dakle: vjera po poruci, a poruka riječju Kristovom.

Ekipica moja draga i mila, evo mene još jednom danas kod vas jer ne mogu odoljeti da ne podijelim sa vama ovu prekrasnu i važnu Objavu koju sam sinoć počeo a danas dovršio prevoditi, a tiče se pak 'Besjede o Križu' sa kojom se suočavaju danas oni 'sretnici' koji će biti na Seminaru, jer vjerujte mi nema boljeg mjesta gdje se možete naći nego tamo gdje je svjetlo Čiste Istine na temu najvažnijeg događaja koji se ikada dogodio ili će se dogoditi u svemiru, a to je Čin Spasenja Isusa Krista!

Prema Mudrosti koja je meni dana, i prema percepciji koja izvire iz Ljubavi prema Kristu, ja sa tugom moram reći da jako, jako veliki postotak ljudi koji se nazivaju Kršćanima uopće nisu iskupljeni i spašeni, tj. da su i dalje zavezani od strane Sotone i da će, ako tako ostane, doživjeti jako nezgodno buđenje kada uđu u onostrano! Izaija 29:8

Read more: Svjesnost o vlastitom grijehu i priznavanje krivnje

Nakon Molitve Vjere - Simptomi

Nakon Molitve Vjere - Simptomi

(Siječanj 3, 2012)

'Biti zaokupljen sa i pod utjecajem simptoma namjesto Božjom Riječju je dvojbiti istinitost Boga.'   F.F.Bosworth

'Krist, Iscjelitelj - 6'

Ekipica moja draga i mila, radosti moja pre-velika u ove Posljednje Dane kada su mnogi antikristi izašli u svijet (1 Ivanova 2:18) koji niječu da Isus JEST Krist i nastoje na svaki način postaviti neki drugi lik na prijestolje na-mjesto (anti-Krist ne znači samo 'protiv-Krista' već i 'na-mjesto-Krista') Njega, kako ste mi vi jutros, radite snješka?!

No, idemo dalje sa našim 'primanjem iscjeljenja od Boga JEDINO kroz Krista', i to u period nakon Molitve Vjere. Dakle, recimo da nakon Molitve Vjere bolesni čovjek nije doživio čudo, tj. da nije smjesta ozdravio, što je VRLO MOGUĆE, i recimo da mu se nije dogodilo iscjeljenje u onom najboljem mogućem obliku a to je da su mu vrlo brzo nakon što je u vjeri zakoračio u zdravlje koje se još nije vidjelo niti osjetilo (Hebrejima 11:1) nestali svi simptomi, kao onda u našeg F. kada ga je sutradan ruka prestala boljeti 70% a preksutra skroz, ili pak kao u ovom krasnom i poučnom slučaju.

Pastor E.E.Byrum iznosi sljedeći incident koji se dogodio u njegovu životu oko 1885 kada je služba iscjeljenja bila skoro nepoznata među Kršćanima:

Read more: Nakon Molitve Vjere - Simptomi

Mi doista imamo Oca na nebu... Koji je LJUBAV!

Mi doista imamo Oca na nebu... Koji je LJUBAV!

(Siječanj 24, 2012)


Ekipica moja draga i mila, dobar vam dan želim ovdje iz kišne Nove Gradiške, kako ste mi vi danas, kako ste vi započeli ovaj dan?! J

Ja sam sa našom tetom L., koja je mogu reći, prema dojmu od jučer popodne-navečer kada smo bili zajedno, do sada u najboljem izdanju 'spasenja duše i tijela', ujutro rano pročitao 1-i Psalam,

1 Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih, ne staje na putu grešničkom i ne sjeda u zbor podrugljivaca,

2  već uživa u Zakonu Jahvinu, o Zakonu njegovu misli dan i noć.

3 On je k'o stablo zasađeno pokraj voda tekućica što u svoje vrijeme plod donosi; lišće mu nikad ne vene, sve što radi dobrim urodi.

4 Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi! Oni su k'o pljeva što je vjetar raznosi.

5 Stoga se opaki neće održati na sudu, ni grešnici u zajednici pravednih.

6 Jer Jahve zna put pravednih, a propast će put opakih.

... nakon čega je teta L. komentirala ono 'Blago...', a ja sam se pak koncentrirao na ono zašto mu je blago o čemu govori stih 3, naglasak naravno na od svih ljudi željeno '... sve što radi dobrim urodi', te naravno, odmah nakon toga, kako to postići, o čemu govore stihovi 1 & 2.

Kada je teta L. otišla na posel, ja sam se posvetio čitanju Hebreja, i onda mi je tijekom 'pripreme' nekako baš sjela uvodna molitva, pa sam je zapisao kod sebe na Hebreje, a i sa vama ću je ovdje podijeliti:

'Prosvijetli me po Istini Svojoj, Oče,

 i u svu Istinu uvedi me,

 ali ne radi mene samoga jedino, već

 nek moj svijećnjak svijetli svima u kući

 i neka se u moj grad na gori stječu svi narodi Zemlje.'

Read more: Mi doista imamo Oca na nebu... Koji je LJUBAV!