Iscjeljenje mišića

Hits: 48

Donosimo vam jedno čudesno svjedočanstvo o Isusovoj Ljubavi koja nadilazi naše slabosti i susreće nas na razini na kojoj smo, ne bi li nas vratila k sebi.

Enes Toni je godinama bio pun gelera od udara granate. To ga nije toliko mučilo koliko mišić kod bubrega koji mu je također bio jako oštećen od udara. Oko 11 godina se liječio od jakih bolova što ga je ometalo u svakodnevnom funkcioniranju.

Došao je prvi puta na seminar apostola Lorensa Novosela u Beogradu. Nakon propovijedi prepoznao je taj nauk kao istinit te je kod kuće predao život Isusu. Na jednom od sljedećih dana seminara, apostol Lorens Novosel se pomolio za njega. Stavio je ruku na njegov mišić. Enes Toni je po toj molitvi primio iscjeljenje.

Par dana nakon boravka apostola Lorensa Novosela došao je i Stjepan Šarić u Beograd koji se također molio za njega. Enes Toni je za sebe uvijek govorio da je nevjerni Toma, kako kaže, za sve je tražio dokaze. Tako je nakon te dvije molitve otišao na pregled u bolnicu snimiti tijelo da vidi je li uistinu iscijeljen. Snimke su pokazale da zaista jest. Isus mu je potvrdio svoje djelo, doktori su ostali u čudu jer je mišić čudesno ozdravio. Nema više bolova niti problema. Isus se opravdao bez obzira na njegovu slabiju vjeru i dokaze koje je htio vidjeti. Nije li to predivno?!

Cjelovito svjedočanstvo poslušajte u nastavku.

images1