Kako je bilo u Zadru (studeni 2012.)

Sada je u Zadru na Seminaru dok sam trećeg dana propovijedao o Križu i onome što je Isus tamo napravio za nas ... točnije, dok sam tumačio Izaiju 53 i princip ozdravljenja koji se nudi u Iskupljenju (vidi sekciju 'Iscjeljenje nam je osigurano unutar Iskupljenja') ... i još preciznije, kada sam u jednom trenutku rekao na koji se način suprotstavimo zloduhu bolesti, naime, sa 'Pisano je! Njegovim ranama ja JESAM iscjeljen!!!'... jednom su se mladom čovjeku koji je sjedio u prvom redu, inače je revan Kršćanin Protestantske zajednice... samo ispravili i istegnuli prsti šake koji su već nekoliko godina djelomično skvrčeni i u boli radi artritisa ...

Read more...