On izagna duhove Riječju... (Mt.8:16-17)

16 A uvečer Mu doniješe mnoge opsjednute. On izagna duhove Riječju i sve bolesnike ozdravi -

17 da se ispuni što je rečeno po Izaiji proroku: On slabosti naše uze i boli ponese.

 

U Pavlovoj Poslanici Rimljanima 1:16 čitamo 'Evanđelje je sila Božja na soteria (Grčki, spasenje, izbavljene, iscjeljenje) svima koji vjeruju!'

U Psalmu 107:20 čitamo, 'On posla Svoju Riječ, i ISCJELI ih!'

U Ivanu 6:63 Isus kaže, 'Riječi koje vam govorim Duh su i život!', a u Luki 5:17 čitamo: 'Dok je (Isus) propovijedao bila je prisutna tamo sila Gospodnja da iscjeljuje!'

Read more: On izagna duhove Riječju... (Mt.8:16-17)

Ognjica (Mt. 8:14-15)

14 Ušavši u kuću Petrovu, Isus ugleda njegovu punicu koja ležaše u ognjici.

15 Dotače joj se ruke i pusti je ognjica. Ona ustade i posluživaše Mu.

Slučajevi sa ozdravljenjem od ognjice su prilično česti u našem okruženju, bit će to radi ljudske psihe koja ne razmišlja poput Boga pa onda misli kako je Njemu lakše iscjeliti gripu nego recimo rak, no, bilo kako bilo, izdvojit ću jedan slučaj kako mi je slika još od tad ostala sasvim jasno otisnuta u umu.

Dakle, tijekom iste Misije imali smo u stanu jedno manje druženje Ekipice ... cjelodnevno mogli bi reći... Nakon propovijedi i razgovora ... objedovali smo ... i onda smo negdje popodne odlučili pogledati neki film... i tu je sad tijekom filma jedna od naših dušica počela pokazivati znakove 'febre' kako mi to zovemo na moru, tj. počela ju je hvatati ognjica ... kako je vrijeme odmicalo ... nju je baš jako strefilo... sva je gorila i na kraju nije mogla ni stajati uspravno već je tako 'oduzeta' i nepomična ležala na trosjedu pored nas ... drugim riječima, skroz ju je oborilo s nogu!

Read more: Ognjica (Mt. 8:14-15)

Oduzeti u strašnim mukama (Mt 8:5-13)

5 Kad uđe u Kafarnaum, pristupi Mu satnik pa Ga zamoli:

6 "Gospodaru, sluga mi leži kod kuće uzet, u strašnim mukama."

7 Kaže mu: "Ja ću doći izliječiti ga."

8 Odgovori satnik: "Gospodaru, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i izliječen će biti sluga moj.

9 Ta i ja, premda sam čovjek pod vlašću, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: 'Idi!' - i ode, drugomu: 'Dođi!' - i dođe, a sluzi svomu: 'Učini to' - i učini."

10 Čuvši to, zadivi se Isus i reče onima koji su išli za Njim: "Zaista, kažem vam, ni u koga u Izraelu ne nađoh tolike vjere.

11 A kažem vam: Mnogi će s istoka i zapada doći i sjesti za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom u kraljevstvu nebeskom,

12 a sinovi će kraljevstva biti izbačeni van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi."

13 I reče Isus satniku: "Idi, neka ti bude kako si vjerovao!" I ozdravi sluga u taj čas.

Tijekom zadnje Apostolske Misije (Listopad 2011 do Srpnja 2012), a prilikom mog boravka u Zagrebu, dobio sam sms-poruku od jedne žene sa otoka Korčule, koja me tim putem zamolila da se pomolim za nju kako je leđa jako bole... vjerujem da je svima odmah jasno da nitko ne bi gnjavio nekoga na drugom kraju Hrvatske da taj problem nije prvo bolan a drugo teško riješiv?!

Read more: Oduzeti u strašnim mukama (Mt 8:5-13)