Čovjek iz Sinagoge (Mk1:21-28)

Čovjek iz Sinagoge (Mk1:21-28)

21 I stignu u Kafarnaum. Odmah u subotu uđe On u sinagogu i poče naučavati.

22 Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.

23 A u njihovoj se sinagogi (Obratite pažnju da je ovdje riječ o vjerniku, znači o nekome tko pohađa Božji hram!) upravo zatekao čovjek sa (prijevodi 'opsjednut' su sasvim krivi na ovom mjestu i daju krivu sliku o problemu) nečistim duhom. On povika:

24 "Što Ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao Si da nas uništiš? Znam tko Si: Svetac Božji!"

25 Isus mu zaprijeti: "Umukni i iziđi iz njega!"

26 Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega.

27 Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: "Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju Mu se."

28 I pročulo se odmah o Njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.

Jedna od IZVANREDNIH odlika Evanđelja o Isusu Kristu, tj. Besjede o Križu, jeste što je to Evanđelje ako se podučava ili propovijeda u svoj njegovoj čistoći 'sila Božja na SOTERIA (σωτηρια = spasenje, izbavljenje, iscjeljenje) svima koji vjeruju!' Rimljanima 1:16

Što to praktično znači?! To znači da je nad tom porukom blagoslov Božji i da On motri na tu Svoju Riječ da je potvrdi znacima i čudesima kako je i obećao! Marko 16:20 + Jeremija 1:12

To dalje znači ako mi uspijemo biti što bolji provodnik Božje Poruke, onda će ta Poruka kroz naša usta činiti isto ono što je činila dok ju je izgovarao sam Isus, ili pak kasnije Njegovi Apostoli i prva Crkva!

Read more: Čovjek iz Sinagoge (Mk1:21-28)

Luđak iz Gadarenskog kraja i žena sa krvarenjem...(Mk 5)

Luđak iz Gadarenskog kraja...

 

1 Stigoše na onu stranu mora, u kraj gerazenski.

2 Čim iziđe iz lađe, odmah Mu iz grobnica pohiti u susret neki čovjek s nečistim duhom.

3 Obitavalište je imao u grobnicama. I nitko ga više nije mogao svezati ni lancima

4 jer je već često bio i okovima i lancima svezan, ali je raskinuo okove i iskidao lance i nitko ga nije mogao ukrotiti.

5 Po cijele bi noći i dane u grobnicama i po brdima vikao i bio se kamenjem.

6 Kad izdaleka opazi Isusa, dotrči i pokloni mu se,

Ovakvih slučajeva se danas u modernom svijetu jedva može naći, no brat u Kristu, svjetski poznati evanđelist T.L.Osborn, je više puta izvješćavao sa terena kako je na svojim mnogobrojnim pohodima u Africi i Indiji znao susretati ovakve i još gore slučajeve te su ljudi ozdravljali i vraćali se u potpunu normalu, slava Isusu!

No, ekvivalent ovog se čine moje posjete mentalnoj bolnici Vrapče (posjećivao sam i Popovaču no u Vrapču je bilo puno učinkovitije), i što je zanimljivo ... nisam osobno prilazio ljudima koji su kasnije bili ozdravljeni, već bi oni sami dolazili do mene :)!

Ovdje ću navesti jedan slučaj mlade žene kojoj je u to vrijeme to bila 16-a godina hospitalizacije, paranoični šizofrenik prema medicinskom standardu, znači F20... tu mladu ženu ćemo nazvati ZB ...

Read more: Luđak iz Gadarenskog kraja i žena sa krvarenjem...(Mk 5)

Gluhi mucavac (Mk 7:31-37)

31 Zatim se ponovno vrati iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u krajeve dekapolske.

32 Donesu Mu nekoga gluhog mucavca pa Ga zamole da stavi na nj ruku.

33 On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne Svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika.

34 Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu: "Effata!" - to će reći: "Otvori se!"

35 I odmah mu se otvoriše uši i razdriješi spona jezika te stade govoriti razgovijetno.

36 A Isus im zabrani da nikome ne kazuju. No što im je On više branio, oni su to više razglašavali

37 i preko svake mjere zadivljeni govorili: "Dobro je sve učinio! Gluhima daje čuti, nijemima govoriti!"


Što se tiče mucavaca, takvu situaciju još nisam imao, no što se tiče gluhoće tu smo imali jedan slučaj u našoj neposrednoj blizini, naime naša T. je od djetinstva gluha 85% na desno uho ... medicinski dijagnosticirano... što će reći ... ono joj maltene uopće ne radi ... a kako ona objašnjava... onda je lijevo uho preuzelo funkciju desnog... pa se onda u danu ta mana ne bi toliko zamjetila...

Read more: Gluhi mucavac (Mk 7:31-37)

Nagrnu k Njemu silan svijet...(Mt 15:30-31)

Nagrnu k Njemu silan svijet...(Mt 15:30-31)

30 Tada nagrnu k Njemu silan svijet s hromima , kljastima (sakatima), slijepima, nijemima i mnogima drugima. Polože Mu ih do nogu, a On ih izliječi.

31 Gledajući kako su nijemi progovorili, kljasti ozdravili, hromi prohodali, slijepi progledali, divilo se mnoštvo i slavilo Boga Izraelova.

Kada održavate javni Seminar na temu Božanskog iscjeljenja onda se doista može reći kako budu prisutni ljudi sa 'mnogim bolestima', među koje spadaju i one koje nisu posebno navedene u onih 31 slučajeva POJEDINAČNIH Isusovih iscjeljenja koje navodi Sveto Pismo ... stoga bi ove stihove komentirao iz te perspektive!

No, najprije što se hromih tiče ... ja razumijem da je to osoba koja ima jednu nogu kraću i zbog toga šepa ... ili pak ima iz ovog ili onog razloga iskrivljene noge što onda negativno utječe na pravilan hod...

Moj vlastiti slučaj je bio ovakav ... dakle sa jedanaest godina su mi otkrili dobroćudni tumor na skočnom zglobu lijeve noge ...

Read more: Nagrnu k Njemu silan svijet...(Mt 15:30-31)