Naše boli..

Naše boli...

'Naše je boli na Se uzeo...' (Izaija 53:4)

Ja osobno ne znam nikoga tko bi svojem djetetu želio bol... možete u stvari to probati kod kuće ... gledajte u dijete ispred sebe ... ili pak u voljenu osobu ... i govorite u sebi, nemojte na glas jer će misliti da niste pri sebi J, dakle govorite u sebi onako opetovano: 'Ja želim da te boli cijelo tijelo! Ja želim da te probada užasna bol, onako jako da plačeš od boli!' – vjerujem da se nećete osjećati normalno, tj. prirodno, jel' tako?!

Ili, gledano iz drugog kuta, ako je vaše dijete bolesno, recimo, malo nemoćno dijete ima visoku temperaturu i plače i grči se... vi bi naravno uzeli neke grickalice i tako ga radosno gledali i navijali da ga boli još više, jel' da?!

Krenuo sam sa ove strane u priču jer vrlo često ljudi sa kojima pričam, 'vjernici' (samo ne znam u što to vjeruju??!! J), nemaju ni toliko duhovne pronicljivosti u sebi da mogu razumjeti ovu najjednostavniju Ljubavnu logiku, naime, da nije i ne može nikada biti volja našeg Nebeskog Oca da smo mi, Njegova djeca, u boli, čemu u potvrdu je dosta porazmisliti o Njegovim Vlastitim riječima iz Mateja 7:9-11 (jer Isus nije govorio sam od Sebe, nego Otac KROZ Njega = Ivan 12:49, 50)!

'Ta ima li koga među vama da bi svojemu sinu, ako ga zaište kruha, kamen dao? Ili ako ribu zaište, zar će mu zmiju dati? Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac vaš, koji je na nebesima, dobrima obdariti one koji ga zaištu!"


Ponavljam, koji bi od vas ljudi, ako ste roditelj, premda ste poredbeno sa savršenom Ljubavlju Oca Nebeskog, On naime JEST sama Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16), dakle koji bi od vas takvih nesavršenih u Ljubavi i otud nesavršenih u dobru življenja, želio zakinuti svoje vlastito dijete za 'dar' bezbolnog života, ja mislim ni jedan ako je pri zdravoj pameti?!

Razumijete li glupost onih koji 'nisu sigurni' da li je volja našeg Oca Nebeskog da smo mi bez boli pa se onako nećkaju ili odbijaju tražiti to od Njega jer nisu sigurni da li je to Njemu po volji, a da ne kažem kako bi tako gledajući onda cijela medicina i svi doktori bili Sotonski poslanici, i svi apotekari, jer tada oni KRŠE BOŽJU VOLJU kada vam pripisuju sredstva PROTIV BOLI!

Na žalost ima previše licemjera koji na jednu stranu kažu da je 'Božja volja da ih boli' te odbijaju molitvu tj. Božanska sredstva za otklanjanje tog problema, a onda protiv te 'Božje volje' posežu za tabletama za otklanjanje bolova?! 

Pročitaj više..Naše boli..

A neka je žena bolovala od krvarenja..

'A neka je žena bolovala od krvarenja...'

 

Marko 5:

25 A neka je žena dvanaest godina bolovala od krvarenja,

26 mnogo pretrpjela od pustih liječnika, razdala sve svoje i ništa nije koristilo; štoviše, bivalo joj je sve gore.

27 Čuvši za Isusa, priđe mu...

No, mama je zadnjih 5-6 godina imala jako velike probleme sa hemeroidima (meni je to bilo poznato)... što će reći ... to je toliko oticalo... krvarilo ... i bilo bolno... da se bojala da nije kancerogeno i obavila je sve ozbiljnije preglede ... nalazi nisu bili negativni ... no doktori nisu imali riješenje ... nisu joj ni neku dijetu propisali ...

... ona se jadna sama mučila sa time ... jer je već naučila što joj od hrane situaciju pogoršava ...
U svakom slučaju ... mi ne pričamo o poveremenom problemu ... nego o stalnom problemu sa više ili manje čestim jako bolnim krizama...

Pročitaj više..A neka je žena bolovala od krvarenja..

To je Ime dalo snagu...

Djela 3:

6 reče  mu Petar: "Srebra i zlata nema u mene, ali što imam - to ti dajem:  u ime Isusa Krista Nazarećanina hodaj!"
7 I uhvativši ga za  desnu ruku, pridiže ga: umah mu omoćaše noge i gležnjevi
8 pa  skoči, uspravi se, stane hodati te uđe s njima u Hram hodajući, poskakujući i hvaleći Boga.
9 Sav ga narod vidje kako hoda  i hvali Boga.

10 Razabraše da je to on - onaj koji je na Divnim  vratima Hrama prosio milostinju - i ostadoše zapanjeni i izvan  sebe zbog onoga što se s njim dogodilo.
11 Kako se pak on držao Petra i Ivana, sav se narod zapanjen  strča k njima u trijem zvani Salomonov.
12 Kada to vidje Petar, obrati se narodu: "Izraelci, što se ovomu čudite? Ili što nas  gledate kao da smo svojom snagom ili pobožnošću postigli da ovaj  prohoda?
13 Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca  naših, proslavi slugu svoga, Isusa Kojega vi predadoste i  Kojega se odrekoste pred Pilatom kad već bijaše odlučio pustiti  ga.
14 Vi se odrekoste Sveca i Pravednika, a izmoliste da vam se daruje ubojica.
15 Začetnika života ubiste. Ali Bog Ga uskrisi  od mrtvih, čemu smo mi svjedoci."
16 "I po vjeri u Njegovo Ime, to je Ime dalo snagu ovomu kojega gledate i poznate: vjera u Njega vratila je ovomu potpuno  zdravlje naočigled vas sviju."

Bio sam u Kutini na dva dana ... imali dva druženja ... i mogu vam reći da je u Kutinskoj podružnici baš bilo predivno ... doslovno i točno se vidi rast Božji (Kološanima 2:19) U SVAKOM POGLEDU, i grupno i pojedinačno i BROJEVNO, i u zajedništvu tj. u Ljubavi, Isus!

Dočekala me na kolodvoru Ana B. i to uklještena ... mislim da je bio već 4-5i dan ... vidjelo se da hoda sa mukom i u bolovima ... bilo ju je jako jako i pošteno pričepilo i sad je to već bio pomak da uopće može hodati ... no ipak je bila u bolovima i hodala je sa mukom no inzistirala je da ide po mene ... meni je to bilo baš milo ... pa sam joj odmah dok smo se grlili rekao 'da ta bol večeras nakon propovijedi ide 100%!' ... rekao sam da ćemo se odmah nakon propovijedi pomoliti ... bez obzira koja bila tema jer to se nikad ne zna ...

Read more: To je Ime dalo snagu...

Artritis

Artritis...

'Spomenite kako većina artritisa vuče korijen od gnjeva kojeg čovjek gaji u duši i zlovolje ili neoprostivosti.'

Charles i Frances Hunter 'Priručnik za iscjeljivanje bolesnih'

(Hunterovi su imali veliku i jako uspješnu službu iscjeljivanja)

Kako je artritis česta, ili još bolje, sve češća bolest, htio bi nadodati još nekoliko informacija koje bi mogle pomoći u oslobađanju od ove neugodne i bolne deformacije ... a ujedno iznova skrenuti pažnju na jednu od glavnih prepreka na putu ka primanju iscjeljenja, a to je neoprostivost!

F.F. Bosworth u njegovoj izvanrednoj knjizi, 'Krist Iscjelitelj', ovako navodi među razlozima za ne primanje iscjeljenja:

11. Neoprostiv duh

Jedan neoprostiv duh, ili ako čovjek nekome zamjera, sprječava neke da prime Gospodnje iscjeljenje. Isus je rekao, 'Ako ne oprostite ljudima njihove prijestupe, neće ni Otac vaš nebeski oprostiti vaše prijestupe.' (Matej 6:14, 15) Prva stvar koju mi potrebujemo i prva stvar koju nam Bog želi podariti je oproštenje naših grijeha, ali Bog nam ne može podariti oprost kada mi nećemo oprostiti drugima. Ako nam On ne može podariti oprost, On nas zasigurno ne može iscjeliti. Mnogo puta smo vidjeli oboljele iscjeljene 'dok trepneš okom' kada su bili spremni oprostiti onima koji su sagriješili protiv njih.

Ja ovome dodajem kako je po jasnim uputama iz Marka 11:25, koji se odnose na molitvu vjere iz Marka 11:24, oprost stavljen kao uvjet da bi molitva vjere ‘prošla’ tj. bila uslišena.

Read more: Artritis

Polaganje ruku u duhu na daljinu…

Polaganje ruku u duhu na daljinu…

‘Četvrti znak Mojeg silnog (powerful) prisustva kod vas, u vama i među vama će biti da će se tjelesno oboljeli ljudi oporaviti kada iz istinske Ljubavi prema bližnjem budete polagali vaše ruke na njih u Moje ime, (naravno) ako će taj napredak biti od dobrobiti za njihovu dušu (ili 'ako bi taj napredak pridonio spasenju njihove duše').

Ali podrazumijeva se da pritom uvijek u srcu izgovorite: 'Gospode, ne moja, nego jedino Tvoja volja neka bude!' Jer vi ne možete znati, kada će i da li je tjelesno poboljšanje od koristi za zdravlje duše, a vječni život na ovoj Zemlji u tijelu nije suđen ni jednom čovjeku! Zbog toga polaganje ruku ne može stalno i svakom čovjeku donositi olakšanje tjelesnih tegoba (ili 'ne može uvijek i svakoga osloboditi od njegovih tjelesnih oboljenja’). Ali vi i pored toga nećete  počiniti grijeh, ako ovakvu Ljubav ukažete svakom bolesniku; jer Ja ću već pomoći, ako je to od koristi za čovjekovo duševno zdravlje, - što jedino Ja mogu znati.

Ako ste izdaleka čuli (from afar) da vam ovaj ili onaj prijatelj leži bolestan, molite se nad njim i u duhu polažite vaše ruke na njega i trebalo bi mu biti bolje!

Ali neka se pritom samo u srcu izgovorena molitva sastoji od slijedećih par riječi:

‘Isus, Gospodin neka ti pomogne! On nek’ te ojača, On nek’ ti pomogne putem Svoje milosti, Ljubavi i milosrđa (samilosti)!’

Ako izgovorite ove riječi nad vašim bolesnim prijateljem – ili prijateljicom - puni vjere i povjerenja u Mene, bez obzira koliko on od vas bio udaljen, i tako položite vaše ruke u duhu na njega, biti će mu odmah (ili 'istog časa')  bolje, ako je to od koristi za njegovu dušu.’ 

Gospod Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, diktirano Jakobu Lorberu i zapisano u   'Veliko Ivanovo Evanđelje - 9/43:6-10'

Read more: Polaganje ruku u duhu na daljinu…